Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


У Сектору за држављанство и путне исправе обављају се послови

- припремање и извршавање међународних мултилатералних и билатералних уговора (међународне конвенције у области држављанства и путних исправа, уговори о двојном држављанству, и др.),

- послови који се односе на припремање и извршавање закона и подзаконских аката у области држављанства и путних исправа,

- вођење поступка ревизије одлука о натурализацији страних држављана натурализованих између 06.04.1992. године и 01.01.2006. године и припрема одговарајућих рјешења и закључака, те припремање одговора на тужбе, захтјева за преиспитивање судске одлуке и одговора на наводе апелација.

- управни и други стручни послови који се односе на пријем у држављанство Босне и Херцеговине, одрицање од држављанства Босне и Херцеговине, одузимање држављанства Босне и Херцеговине, контролу законитости поступка накнадног  уписа у матичне књиге рођених, одређивање и поништавање ЈМБ за странце и др.

  • вођење евиденција о стицању и престанку држављанства Босне и Херцеговине у складу са Законом о држављанству Босне и Херцеговине
  • издавање службених путних исправа и службених виза
  • издавање бродарских и поморских књижица Босне и Херцеговине
  • вршење надзора над примјеном прописа из надлежности Сектора
  • сарадња са надлежним органима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине који врше послове од значаја за област држављанства и путних исправа.
Прикажи више

Актуелности из сектора

Одржан састанак с војним аташеом Народне Републике Кине

Прочитај  

Поступци које води Министарство цивилних послова у области држављанства и путних исправа

Bише  

Састанак помоћника министра цивилних послова Наташе Слагало и помоћника министра иностраних послова за међународноправне и конзуларне послове Фране Планинића

Bише  

Обиљежен почетак пројекта „Жене воде на путу мира и сигурности у Босни и Херцеговини"

Bише