1. Original ili ovjerena fotokopija dokaza o državljanstvu (uvjerenje o državljanstvu) države čiji je imenovani državljanin po rođenju/porijeklom, ne stariji od šest mjeseci, nadovjeren za upotrebu u inozemstvu, sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača u Bosni i Hercegovini, ovjerenim od strane nadležnog suda u Bosni i Hercegovini; 

2. Original ili ovjerena fotokopija internacionalnog izvoda iz matične knjige rođenih iz mjesta rođenja, ne stariji od šest mjeseci (ukoliko nadležni organ u mjestu rođenja imenovanog ne izdaje internacionalni izvod iz matične knjige rođenih potrebno je da je izvod iz matične knjige rođenih nadovjeren za upotrebu u inozemstvu, sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača u Bosni i Hercegovini, ovjerenim od strane nadležnog suda u Bosni i Hercegovini);

3. Original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige vjenčanih - ne stariji od šest mjeseci;

4. Original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih općine u kojoj je u Bosni i Hercegovini izvršen naknadni upis u MKR - ne stariji od dana dostavljanja ove obavijesti, odnosno ako je navedeni upis poništen, original ili ovjerenu fotokopiju rješenja kojim se dati naknadni upis poništava ili uvjerenje o poništenju naknadnog upisa u MKR;

5. Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o kretanju –

  • prijavljenom boravku/prebivalištu u Bosni i Hercegovini od nadležne
  • policijske uprave - ne starije od dana dostavljanja ove obavijesti; 

6. Original ili ovjerena fotokopija izvoda/uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije koja se vodi kod nadležnog organa prema mjestu rođenja, ne stariji od tri mjeseca, nadovjeren za upotrebu u inozemstvu, sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača u Bosni i Hercegovini, ovjerenim od strane nadležnog suda u Bosni i Hercegovini; 

7. Original ili ovjerena fotokopija izvoda/uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije koja se vodi kod nadležnog organa prema mjestu naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih u Bosni i Hercegovini - ne stariji od tri mjeseca;

8. Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o državljanstvu za suprugu - ne stariji od šest mjeseci;

9. Kao i neki drugi dokaz kojim se dokazuje postojanje stvarne veze sa Bosnom i Hercegovinom (npr. dokaz o zaključenom braku sa državljaninom / državljankom Bosne i Hercegovine, uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za suprugu i djecu, uvjerenje o kretanju, odnosno o prijavljenom prebivalištu/boravištu u Bosni i Hercegovini za suprugu i djecu, dokaz o zaposlenju u Bosni i Hercegovini, ZK izvadak kao dokaz o vlasništvu na nekretnini u Bosni i Hercegovini, ugovor o kupoprodaji nekretnine u Bosni i Hercegovini, dokaz da djeca pohađaju školu u Bosni i Hercegovini, i slično)“.