Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Pomoćnik ministra u sektoru za državljanstvo i putne isprave
Milan Zjajić Pomoćnik ministra 033/492 558 milan.zjajic@mcp.gov.ba
Odsjek za državljanstvo
Merima Šenderović Šef odsjeka 033/492 529,
033/492 621
merima.senderovic@mcp.gov.ba
Odsjek za putne isprave
Fehma Kalkan Šef odsjeka 033 492 563 fehma.kalkan@mcp.gov.ba
Odsjek za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana naturaliziranih između 06.1992. - 01.2006.
Dragica Knežević Šef odsjeka 033/492 539 dragica.knezevic@mcp.gov.ba