Postupak izdavanja službenih pasoša i viza


1. Zahtjev za izdavanje službene vize određenom licu podnesen od strane nadležne institucije

2. Kopija putnog naloga

3. Poziv iz inozemstva (gdje putuje)

4. Uplatnica na iznos od 10,00 KM, žiro-račun broj: 3380002210018390 – primalac JRT – Trezor BiH, svrha: administrativna taksa za izdavanje službenog pasoša (ili produženje službene vize), vrsta prihoda: 722124, budžetska organizacija: 0701999“.

Napomena: Institucije BiH su oslobođene plaćanja administrativne takse u iznosu od 10, 00 KM