Postupak izdavanja službenih pasoša i viza


Službeni pasoš:

1. Uplatnica u iznosu od 40,00 KM

2. Broj žiro računa 3380002210018390

3. Primalac: JRT-Trezor BiH

4. Svrha: izdavanje službene putne isprave

5. Vrsta prihoda: 722941

6. Budžetska organizacija: 0709999

Službene vize:

1. Zahtjev za izdavanje službene vize određenom licu podnesen od strane nadležne institucije

2. Kopija putnog naloga

3. Poziv iz inozemstva (gdje putuje)

4. Uplatnica na iznos od 10,00 KM, žiro-račun broj: 3380002210018390 – primalac JRT – Trezor BiH, svrha: administrativna taksa za izdavanje službenog pasoša (ili produženje službene vize), vrsta prihoda: 722124, budžetska organizacija: 0701999“.

Napomena: Institucije BiH su oslobođene plaćanja administrativne takse u iznosu od 10, 00 KM