Postupak izdavanja službenih pasoša i viza


Zahtjev za izdavanje službenog pasoša i vize, odnosno produženja roka vize, podnosi nadležna institucija. Uz zahtjev za izdavanje službenog pasoša se prilaže:

  1. Odluka o službenom putu ili upućivanju na rad u inostranstvo ili
  2. Putni nalog, odnosno pozivno pismo ukoliko lice putuje na poziv organa iz inostranstva
  3. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za službeni pasoš u iznosu od 40,00 KM

Uz zahtjev za produženje službene vize se prilaže:

  1. Odluka o službenom putu, putni nalog ili pozivno pismo
  2. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za produženje službene vize u iznosu od 10,00 KM*

*Napomena: Institucije BiH su oslobođene plaćanja administrativne takse za produženje službene vize u iznosu od 10, 00 KM

Zahtjev se podnosi najmanje petnaest (15) dana prije namjeravanog putovanja.

Instrukcija za uplatu:

Službeni pasoš:                                                                               

1. Uplatnica u iznosu od 40,00 KM

2. Broj žiro računa 3380002210018390

3. Primalac: JRT-Trezor BiH

4. Svrha uplate: izdavanje službene putne isprave

5. Vrsta prihoda: 722941

6. Budžetska organizacija: 0709999

 

Službena viza:

  1. Uplatnica u iznosu od 10,00 KM
  2. Broj žiro računa:    3380002210018390
  3. Primalac: JRT Trezor BiH
  4. Svrha uplate: produženje službene vize
  5. Vrsta prihoda: 722124

Budžetska organizacija: 0701999