Prijem u državljanstvo lica od naročite koristi za BiH


Zahtjev za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine lice koje smatra da je od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, putem Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.  

Zahtjev se predaje na Protokol Ministarstva i uz zahtjev se prilažu originali sljedećih dokumenata:

 a) izvod iz matične knjige rođenih;

            b) dokaz o državljanstvu zemlje porijekla;

            c) izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno dokaz o slobodnom bračnom stanju;

            d) dokaz o prijavljenom boravku u Bosni i Hercegovini;

            e) preporuku o tome da je prijem određenog lica od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu od jednog od navedenih subjekata:

1) Nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine

2) Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine

3) Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

4) Vlade Republike Srpske

5) Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine

6) Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine

7) Privredne komore Republike Srpske

8) Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine

9) Registriranih sportskih saveza na nivou Bosne i Hercegovine

            f) dokaze iz kojih proizilazi osnovanost zahtjeva za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine.

                     -  Uvjerenje o nekažnjavanju u zemlji porijekla

                     -  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka u zemlji porijekla

 

Napomene:

 

-          Pravnu važnost u Bosni i Hercegovini, na osnovu važećih bilateralnih ugovora, imaju javne isprave izdate od nadležnih organa u sljedećim državamaHrvatskoj, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Kipru, Libiji, Mađarskoj, Mongoliji, Poljskoj, Rumuniji, Ruskoj Federaciji, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji.

-          Za dokumente stranih država sa kojima Bosna i Hercegovina nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava, potrebna je dodatna nadovjera od strane nadležnih organa (Apostille pečat), uključujući i notarsku punomoć, izjave i prijevode javnih isprava.

-          Za dokumenta iz država sa kojima BiH nema zaključen navedeni bilateralni sporazum, niti su te države članice Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine, potrebna je puna legalizacija stranih dokumenata (nadovjera nadležnih organa strane države  sa nadovjerom nadležnog DKP BiH u stranoj državi).

-          Ministarstvo civilnih poslova, kao obrađivač predmeta, priprema i kompletira dokumentaciju i predmet prosljeđuje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na odlučivanje o zahtjevu.