Biografija Dr.sc. Adila Osmanovića

30.01.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Dr.sc. Adil Osmanović rođen je 24.7.1963. godine u Puračiću, Općina Lukavac. Nakon završetka osnovne i srednje škole studirao na Filozofskom fakultetu, smjer Orijentalistika, a nakon postdiplomskih studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu stekao zvanje magistra političkih nauka. Doktorirao je 2016. godine na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.  

Od 1992. do 1995. godine aktivno uključen u odbranu države, kada je obavljao dužnost predsjednika Ratnog predsjedništva Općine Teslić. Nakon završetka rata u BiH, učestvovao u procesu povratka i obnove na području Općine Teslić i regije sjeverna Bosna, kao i u reformi Lokalne samouprave.

Od 2000. do 2002. godine poslanik je u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, a od 2002. do 2010. godine potpredsjednik Republike Srpske u dva mandata. Od 2011. do 2015. godine obavljao je funkciju ministra u Ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.

U Stranci demokratske akcije obavljao funkcije: predsjednika inicijativnog odbora SDA Teslić, predsjednika OO SDA Teslić, predsjednika RO SDA sjeverna Bosna, član GO SDA BiH, član Predsjedništva SDA od 1998. do 2005. godine, potpredsjednik SDA BiH od 2005. godine, a 2015.izabran je za zamjenika predsjednika SDA BiH.

Od aprila 2015. godine imenovan je za ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Oženjen, otac dvoje djece.

e–mail: kabinet.ministra@mcp.gov.ba