29.05.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove

             Nikola Ašanin, Pomoćnik ministra 

             Tel.: +387 33 492 603

             Amra Trnka Oručević, šef Odsjeka za opće i kadrovske poslove

             amra.orucevic@mcp.gov.ba

             Tel.: +387 33 492 576

             Edin Kučuković, šef Odsjeka za pravne poslove

             edin.kucukovic@mcp.gov.ba

             Tel.: +387 33 492 576

             Lamija Sivić Hodžić, šefica Pisarnice

             lamija.sivic-hodzic@mcp.gov.ba

             Tel.: +387 33 492 581

Sektor za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku

              Mirna Pavlović, pomoćnica ministrice

              mirna.pavlovic@mcp.gov.ba

              Tel.: +387 33 492 547

              šef Odsjeka za finansijsko-materijalne poslove

               Tel.: +387 33 492 544

               Ivana Lubura, šefica Odsjeka za unutrašnju podršku i kontrolu

               ivana.lubura@mcp.gov.ba

               Tel.: +387 33 492 546

Sektor za državljanstvo i putne isprave

                Nataša Slagalo, pomoćnik ministrice

                natasa.slagalo@mcp.gov.ba

                Tel.: +387 33 492 558

                Merima Šenderović, šefica Odsjeka za državljanstvo

                merima.senderovic@mcp.gov.ba

                Tel.: +387 33 492 529

                šef Odsjeka za putne isprave

                Tel.: +387 33 492 563

                Odsjek za naturalizaciju stranih državljana

                Tel.: +387 33 492 539

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

                 Lidija Markota, koordinatorica Sektora

                 Tel.: +387 33 492 510

                  šef Odsjeka za rad i zapošljavanje

                  Tel.: +387 33 492 509

                  Lidija Markota, šefica Odsjeka za socijalnu zaštitu i penzije

                  lidija.markota@mcp.gov.ba

                  Tel.: +387 33 492 584

Sektor za zdravstvo

                  Davor Peštović, šef Odsjeka za europske integracije i međunarodnu saradnju

                  davor.pestovic@mcp.gov.ba

                  Tel.: +387 33 492 523

                  Dalibor Pejović, šef Odsjeka za statističko analitičke poslove i izvještavanje

                  dalibor.pejovic@mcp.gov.ba

                  Tel.: +387 33 492 526

                  Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju

                   Tel.: +387 33 492 611

Sektor za obrazovanje

                    Adnan Husić, pomoćnik ministrice

                    adnan.husic@mcp.gov.ba

                    Tel.: +387 492 519

                    Daria Duilović, šefica Odsjeka za koordinaciju obrazovne politike

                    daria.duilovic@mcp.gov.ba

                    Tel.: +387 33 492 606

                    Aida Durić, šefica Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju

                    aida.duric@mcp.gov.ba

                    Tel.: +387 33 492 518

                    Odsjek za mobilnost i mlade

                    Tel.: +387 33 492 569

                    Milijana Lale, šefica Odsjeka za statistiku, analitiku i izvještavanje

                    milijana.lale@mcp.gov.ba

                    Tel.: +387 33 492 518

Sektor za nauku i kulturu

                      Suvad Džafić, pomoćnik ministrice

                      suvad.dzafic@mcp.gov.ba

                      Tel.: +387 33 492 552

                      Ammar Miraščija, šef Odsjeka za nauku

                      ammar.mirascija@mcp.gov.ba

                      Tel.: +387 22 492 597

                      Amira Redžić, šefica Odsjeka za kulturu

                      amira.redzic@mcp.gov.ba

                      Tel.: +387 33 492 554

Sektor za sport

                       Anđa Kalem Perić, pomoćnica ministrice

                      andja.kalem-peric@mcp.gov.ba

                      Tel.: +387 33 492 537

                      Velibor Lazarević, šef Odsjeka za praćanje izrade i provođenja strategija, projekata i programa u sportu

                       velibor.lazarevic@mcp.gov.ba

                      Tel.: +387 33 492 572

                      šef Odsjeka za razvoj i praćenje informacionog sistema u sportu

                      +387 33 492 608

                      Velibor Vasović, šef Odsjeka za međunarodnu saradnju i razvoj sporta

                      velibor.vasovic@mcp.gov.ba

                      +387 33 492 572

Sektor za geodetske, geološke i meteorološke poslove

                        Haris Čengić, pomoćnik ministrice

                        haris.cengic@mcp.gov.ba

                        Tel.: +387 33 492 506

                        Odsjek za geodetske poslove

                        Tel.: +387 492 504

                        Martina Grubeša, šefica Odsjeka za geologiju i meteorologiju

                        martina.grubesa@mcp.gov.ba 

                        Tel.: +387 33 492 501