Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

COVID-19 in Bosnia and Herzegovina

12462 infected

6359 recovered

362 deaths


Institut za javno zdravstvo Republike Srpske Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Federalno ministarstvo zdravstva Federalno ministarstvo zdravstva
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta
WHO - Covid19 WHO - Covid19