Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Poziv na prijavu za grant program Catalyst for Cohesion (C4Ɔ)

30.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Međunarodni centar za dijalog (KAICIID) pokreće novu shemu grantova za mlade u evropskim gradovima pod nazivom Catalyst for Cohesion (C4Ɔ). Kroz svoje mlade korisnike grantova C4Ɔ želi unaprijediti mrežu evropskih lidera u nastajanju, podržavajući ih u predvođenju međureligijskih i interkulturalnih promjena usklađenih s preporukama politike Evropskog foruma za dijalog o politikama (EPDF).

C4Ɔ želi ohrabriti i osnažiti mlade ljude uzrasta od 18 do 30 godina da uz podršku od strane KAICIID-a, djeluju kao sredstvo za integrisanje EPDF preporuka u lokalne zajednice. Uspješni timovi će dobiti 2.500 - 5.000 € sredstava (u zavisnosti od potreba), pristup programu obuke za izgradnju kapaciteta i podršku tokom šest mjeseci.

Kriteriji izbora pristiglih prijava su sljedeći:

  1. Razumijevanje lokalnog konteksta i problema;
  2. Jasnoća i praktičnost predloženog projekta u odnosu na njihove ciljeve i rezultate;
  3. Relevantnost i inovativnost predloženog projekta prema nivou usklađenosti predloženog projekta sa preporukama sadržanim u EPDF Policy Briefs;
  4. Raznolikost i iskustvo učesnika u stvaranju promjena - prioritet će biti dat timovima koji su već uključeni u stvaranje lokalnih promjena, iako se za prijavu ohrabruju i kandidati bez takvog iskustva;
  5. Timski pristup – prioritet će imati timovi koji mogu koherentno izraziti svoje motivacije, u zajedničkom radu njeguju međukulturalne odnose te su usmjereni ka izgradnji zajednice u kojoj se svi osjećaju dobrodošlo.

 Uspješni timovi će dobiti:

  1. 2500-5000 € na ime finansiranja a u zavisnosti od potreba njihove inicijative;
  2. Podršku u razvoju i usavršavanju ideje za njihovu inicijativu prije implementacije te stalnu podršku i rješavanje problema tokom implementacije;
  3. Mentora sa relevantnim iskustvom stečenim u KAICIID-ovoj mreži;
  4. Online obuku od strane stručnjaka iz ove oblasti;
  5. Prisustvo na radionici uživo za dva člana svakog tima.

 

Korak

Faza

Rok

Korak 1

otvaranje prijava i online informativni webinar

maj 2024

Korak 2

zatvaranje prijava i odabir uspješnih timova

juni 2024

Korak 3

radionice uživo

juli 2024

Korak 4

dorada i odobravanje konačnih prijedloga za lokalne inicijative

august 2024

Korak 5

implementacija lokalnih inicijativa

septembar - decembar 2024

Korak 6

online sesije

septembar - decembar 2024

Korak 7

online dodjela diploma/zatvaranje programa

januar 2025

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 17. juni 2024. godine. Prijave su otvorene za mješovite timove od 2 do 5 mladih ljudi uzrasta 18-30 godina iz bilo koje od četrdeset i šest država članica Vijeća Evrope.

 

Eventualna pitanja i dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu uputiti na: europe@kaiciid.org