Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Najava događaja: Horizon Europe Info dan, 6. 6. 2024. Sarajevo

03.06.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u cilju promocije programa Horizon Europe, organizuje informativni događaj „HORIZON EUROPE – INFO DAN“. Ovim putem, pozivamo naučnike, istraživače, profesore, predstavnike privrede, civilnog društva, uprave, medije, i sve zainteresovane, na prezentacije o programu, o uspješnim projektima iz Bosne i Hercegovine, pravilima za podnošenje aplikacija i mogućnostima saradnje nauke i poslovnog sektora.

 

Info dan će se održati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo, bijela sala (drugi sprat), 6. juna 2024. godine, od 10:00 do 13:00 sati. Obavezna je potvrda učešća na događaju do 3. juna 2024. godine, na e-mail dragana.macan@mcp.gov.ba

 

Sporazumom o pristupanju programu Unije Horizon Europe Bosna i Hercegovina je dobila status pridružene zemlje, koji omogućava naučno – istraživačkim organizacijama, privrednim subjektima, predstavnicima civilnog društva i javne uprave iz Bosne i Hercegovine da učestvuju pod jednakim uvjetima kao i subjekti iz zemalja članica EU u konkursima u svim dijelovima programa. Fond Horizon Europe je 95 milijardi eura.

 

 Preliminarni dnevni red:

 

10:00 - 10:10 Uvodno obraćanje,Suvad Džafić, Ministarstvo civilnih poslova BiH

 

10:10 - 10:30 Horizon Europe program - osnovne karakteristike programa i učešće BiH, dr. sc. Boris Crnokić, NCP koordinator u BiH / Alma Hasanović Ministarstvo civilnih poslova, COST koordinatorica za BiH

 

10:30 - 11:00 Horizon Europe i kultura, kreativnost i inkluzivno društvo: primjer projekta STECCI: Stone monument ensembles and the climate change impact – dr. sc. Nusret Drešković, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu

                                                                                                     

11:00 – 11:30 Kako učestvovati u Horizon Europe programu – praktični savjeti, dr. sc. Anđela Pepić, Univerzitet u Banjoj Luci

 

11:30 - 12:30 Primjeri uspješnih projektnih aplikacija i realizacije projekata iz BiH u Horizon Europe programu 

  • Projekat Twinning Western Balkan Special: „Equality Diversity and Inclusion for Research Enhancement in Bosnia Herzegovina“; koordinatorica projekta dr. sc. Jasminka Hasić Telalović, University Sarajevo School of Science and Technology
  • Projekat RETLAMI-SEE - Enhancing Capacities for Quality and Impactful Research on Transformations, Labour and Migration in Southeast-Europe, dr. sc. Anđela Pepić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  • Projekat Supporting European R&I Through stakeholder collaboration and institutional reform; Elektroprivreda BiH, dr. sc. Anes Kazagić
  • 12:30-13:00 Pitanja i odgovori