O programu

12.09.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Više o programu možete pronaći na linku:

www.kreativna-europa.ba 

Program Kreativna Evropa je okvirni program Evropske unije za podršku evropskom audiovizuelnom sektoru, kao i ostalim kulturnim i kreativnim sektorima kojim se ovim putem omogućava da povećaju svoj doprinos zapošljavanju i rastu. 

Sa budžetom od 2,4 milijarde eura za period 2021-2027, program daje podršku desetinama hiljada umjetnika, stručnjacima u oblasti kulture i audiovizuelnim djelatnostima te organizacijama u oblasti scenskih umjetnosti, likovne umjetnosti, izdavačke djelatnosti, filma, televizije, muzike, interdisciplinarne umjetnosti, naslijeđa, kao i industriji video igrica.

Sporazum

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Kreativna Evropa (2021-2027) stupio je na snagu 3.5.2022. godine, nakon što je obostrano potpisan. 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 25. redovnoj sjednici održanoj 31. marta 2022. godine usvojilo Odluku o prihvatanju sporazuma i ovlastilo ministricu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ankicu Gudeljević, da potpiše sporazum u ime Bosne i Hercegovine.

Potpisivanje ovog sporazuma omogućava kontinuitet učešća bosanskohercegovačkom sektoru kulture i kreativnih industrija u EU programu Kreativna Evropa.