Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


  1. Одсјек за међународну сарадњу и развој спорта
  2. Одсјек за развој и праћење информацијског система у спорту
  3. Одсјек за праћење израде и провођења стратегија, пројеката и програма у спорту

У Сектору за спорт обављају се послови:

- припремање и извршавање прописа,

- послови и задаци који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе на утврђивање основних принципа координације активности,

- усклађивања планова ентитетских тијела власти и дефинирање стратегије на међународном плану у подручју спорта,

- учествује у раду међународних организација из области спорта и обезбјеђује извршавање међународних обавеза Босне и Херцеговине из ове области,

- учествује у поступку припреме међународних споразума/уговора из области спорта;

- организирање и руковођење пословима израде стратегије развоја спорта у Босни и Херцеговини,

- припремање приједлога дугорочних и годишњих програма развоја спорта у Босни и Херцеговини,

- предлагање буџета сектора за спорт,

- припремање приједлога правилника о категоризацији спортиста и спортских објеката,

- припремање правилника о вођењу регистра правних и физичких лица у области спорта на нивоу Босне и Херцеговине;

- утврђивање садржаја и облика информацијских система о спорту у Босни и Херцеговини,

- остваривање сарадње са спортским савезима и другим организацијама и институцијама,

- обављање административних, стручних и других послова у области спорта у складу с Законом о спорту у БиХ

Прикажи више

Актуелности из сектора

Босна и Херцеговина од 23. до 30.септембра дио Европске недеље спорта

Прочитај  

Обавијест о подношењу Захтјева за увођење у Регистар спортских организација на нивоу БиХ

Bише  

Министар Адил Османовић са представницима Стонотениског савеза БиХ - Подршка државе неопходна за спортске успјехе на међународном плану

Bише  

Државна награда за спорт додијељена Душану Бајевићу

Bише