O sektoru


  1. Odsjek za međunarodnu suradnju i razvoj sporta
  2. Odsjek za razvoj i praćenje informacijskog sustava u sportu
  3. Odsjek za praćenje izrade i provođenja strategija, projekata i programa u sportu

Sektoru za sport obavljaju se poslovi:

- pripremanje i izvršavanje propisa,

- poslovi i zadaci koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti,

- usklađivanja planova entitetskih tijela vlasti i definiranje strategije na međunarodnom planu u području sporta,

- učestvuje u radu međunarodnih organizacija iz oblasti sporta i obezbjeđuje izvršavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti,

- učestvuje u postupku pripreme međunarodnih sporazuma/ugovora iz oblasti sporta;

- organiziranje i rukovođenje poslovima izrade strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini,

- pripremanje prijedloga dugoročnih i godišnjih programa razvoja sporta u Bosni i Hercegovini,

- predlaganje budžeta sektora za sport,

- pripremanje prijedloga pravilnika o kategorizaciji sportista i sportskih objekata,

- pripremanje pravilnika o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine;

- utvrđivanje sadržaja i oblika informacijskih sistema o sportu u Bosni i Hercegovini,

- ostvarivanje suradnje sa sportskim savezima i drugim organizacijama i institucijama,

- obavljanje administrativnih, stručnih i drugih poslova u oblasti sporta sukladno Zakonu o sportu u BiH

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Bosna i Hercegovina od 23. do 30.rujna dio Europskoga tjedna sporta

Pročitaj  

Obavijest o podnošenju Zahtjeva za uvođenje u Registar sportskih organizacija na razini BiH

Više  

Ministar Adil Osmanović sa zastupnicima Stolnoteniskog saveza BiH- Potpora države neophodna za sportske uspjehe na međunarodnom planu

Više  

Državna nagrada za sport dodijeljena Dušanu Bajeviću

Više