Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
                                      Pomoćnica ministra u Sektoru za sport
Anđa Kalem-Perić Pomoćnik ministra

033/492 537

anda.kalem-peric@mcp.gov.ba
                                      Odsjek za međunarodnu saradnju i razvoj sporta 
Velibor Vasović Šef odsjeka

033/492 572

velibor.vasovic@mcp.gov.ba
                                      Odsjek za razvoj i praćenje informacionog sistema u sportu

          Odsjek za praćenje izrade i provođenja strategija, projekata i programa u sportu
Velibor Lazarević  Šef odsjeka 033/492 572

velibor.lazarevic@mcp.gov.ba