Pomoćnica ministra u Sektoru za sport 

Anđa Kalem- Perić 

033/ 492-537

anda.kalem-peric@mcp.gov.ba

Odsjek za međunarodnu saradnju i razvoj sporta 

šef Odsjeka 

Velibor Vasović

033/ 492-572

velibor.vasovic@mcp.gov.ba

Odsjek za razvoj i praćenje informacionog sistema u sportu

šef Odsjeka

Mirela Mandal 

033/ 492-608

mirela.mandal@mcp.gov.ba

Odsjek za praćenje izrade i provođenja strategija, projekata i programa u sportu 

šef Odsjeka 

Velibor Lazarević

033/ 492-572 

velibor.lazarevic@mcp.gov.ba