Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Ministrica Gudljević se susrela s šeficom ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Bojanom Urumovom

17/06/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Bojana Urumova, voditeljica ureda Vijeća Evrope je s ministricom Ankicom Gudeljević u svojoj nastupnoj posjeti razgovarala o različitim temama koje povezuju ove dvije institucije.

Posebna pažnja je stavljena na dokument „Preporuke za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“. S tim u vezi sagovornice su došle do istog stajališta: inkluzija je polazišna tačka za svaki razgovor o demokratizaciji obrazovnog sistema. Ministrica Gudeljević je naglasila da je put BiH, put ka Evropskoj uniji a da taj put podrazumijeva obrazovanje koje je uređeno prema najvišim demokratskim principima među kojima je najvažniji princip jednakopravnosti.

 

Govoreći o integraciji i desegregaciji obrazovnog sistema neizbježna tema su bile „dvije škole pod jednim krovom“, ali ništa manje i škole u kojima se zanemaruju osnovna ljudska prava kao što je pravo na vjeronauku unutar školskih institucija jednako za sve a ne samo neke. Veoma  važno je pravo na obrazovanje na materinjem jeziku koje je često zanemareno čak i kada se govori o romskoj populaciji što je istakla ministrica Gudeljević te naglasila da će intencije djelovanja Ministarstva civilnih poslova ići u smjeru harmoniziranja svih potreba na jednak način za sve grupe obuhvaćene obrazovanjem. Bez interakcija i dijaloga zasnovanog na povjerenju i uvažavanju, neće biti moguć niti jedan napredak a napredak je uvjet na putu BiH ka EU.