Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Ministrica Gudljević se susrela s voditeljicom ureda Vijeća Europe u Sarajevu Bojanom Urumovom

17.06.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Bojana Urumova, voditeljica ureda Vijeća Europe je s ministricom Ankicom Gudeljević u svom nastupnom posjetu razgovarala o različitim temama koje povezuju ove dvije institucije.

Posebna pozornost je stavljena na dokument „Preporuke za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“. S tim u vezi sugovornice su došle do istog stajališta: inkluzija je polazišna točka za svaki razgovor o demokratizaciji obrazovnog sustava. Ministrica Gudeljević je naglasila da je put BiH, put ka Europskoj uniji a da taj put podrazumijeva obrazovanje koje je uređeno prema najvišim demokratskim principima među kojima je najvažniji princip jednakopravnosti.

 

Govoreći o integraciji i desegregaciji obrazovnog sustava neizbježna tema su bile „dvije škole pod jednim krovom“, ali ništa manje i škole u kojima se zanemaruju temeljna ljudska prava kao što je pravo na vjeroučenje unutar školskih institucija jednako za sve a ne samo neke. Veoma  važno je pravo na obrazovanje na materinjem jeziku koje je često zanemareno čak i kada se govori o romskoj populaciji što je istaknula ministrica Gudeljević te naglasila da će intencije djelovanja Ministarstva civilnih poslova ići u smjeru harmoniziranja svih potreba na jednak način za sve skupine obuhvaćene obrazovanjem. Bez interakcija i dijaloga temeljenog na povjerenju i uvažavanju neće biti moguć niti jedan napredak, a napredak je uvjet na putu BiH ka EU.