Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

 

O sektoru


  1. Odsjek za rad i zapošljavanje
  2. Odsjek za socijalnu skrb i mirovine

 

Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu skrb i mirovine nadležan je za obavljanje poslova i izvršavanje zadaća koji su u nadležnosti Bosne i Hercegovine i koji se odnose na utvrđivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti u područjima rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina koji se odnose na usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i definiranje  strategije na međunarodnom planu u područjima rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i mirovina, a naročito priprema i koordinacija aktivnosti s nadležnim entitetskim tijelima i Brčko distriktom Bosne i Hercegovine: na izradi nacrta/prijedloga bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju; aktivnosti o pristupanju Bosne i Hercegovine konvencijama i prihvatu preporuka Međunarodne organizacije rada (MOR); koordinacija aktivnosti s nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini na pripremi i podnošenju izvješća o primjeni ratificiranih konvencija i prihvaćenih preporuka MOR, kao i podnošenje izvješća o neratifikovanim konvencijama i preporukama MOR koje nisu prihvaćene; sudjelovanje u pripremi tekstova konvencija i preporuka MOR, te sudjelovanje u implementaciji projekata; aktivnosti izrade izvješća o provođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i privremenom zapošljavanju us ciljem ispunjavanja međunarodnih obveza i druge poslove sukladno članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine. 

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Konzultativni sastanak na temu „Preporuke za izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine“

Pročitaj  

Konferencija na temu „Iskustva sa priznavanjem bosanskohercegovačkih stručnih kvalifikacija iz područja obrade metala i elektrotehnike u Njemačkoj“

Više  

U okviru projekta EU4Employment održan je drugi sastanak Upravljačkog odbora

Više  

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2023.

Više