Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


а.            Одсјек за рад и запошљавање

б.            Одсјек за социјалну заштиту и пензије

 

Сектор за рад, запошљавање, социјалну заштиту и пензије надлежан је за обављање послова и извршавање задатака који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе на утврђивање основних принципа координације активности у областима рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија који се односе на усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисање  стратегије на међународном плану у областима рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија, а нарочито припрема и координација активности с надлежним ентитетским органима и Брчко дистриктом Босне и Херцеговине: на изради нацрта/приједлога билатералних уговора о социјалном осигурању и привременом запошљавању; активности о приступању Босне и Херцеговине конвенцијама и прихватању препорука Међународне организације рада (МОР); координација активности с надлежним институцијама у Босни и Херцеговини на припреми и подношењу извјештаја о примјени ратификованих конвенција и прихваћених препорука МОР, као и подношење извјештаја о нератификованим конвенцијама и препорукама МОР које нису прихваћене; учествовање у припреми текстова конвенција и препорука МОР, те учествовање у имплементацији пројеката; активности израде извјештаја о провођењу међународних уговора о социјалном осигурању и привременом запошљавању с циљем испуњавања међународних обавеза и друге послове сукладно чланку 15. Закона о министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине. 

Прикажи више

Актуелности из сектора

Одржан састанак Међудржавне комисије за праћење провођења Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Босне и Херцеговине у Републици Словенији

Прочитај  

Позив Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини

Bише  

Годишњи извјештај о реализацији одлуке о квотама за запошљавање странаца у БиХ за 2017.годину

Bише  

Стручњаци и доносиоци одлука из осам држава окупљени у Сарајеву на конференцији о социјалној заштити дјеце, у организацији УНИЦЕФ-а кроз сарадњу са Министарством цивилних послова БиХ, Федералним министарством рада и социјалне политике и Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске

Bише