Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


а.            Одсјек за рад и запошљавање

б.            Одсјек за социјалну заштиту и пензије

 

Сектор за рад, запошљавање, социјалну заштиту и пензије надлежан је за обављање послова и извршавање задатака који су у надлежности Босне и Херцеговине и који се односе на утврђивање основних принципа координације активности у областима рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија који се односе на усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинисање  стратегије на међународном плану у областима рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија, а нарочито припрема и координација активности с надлежним ентитетским органима и Брчко дистриктом Босне и Херцеговине: на изради нацрта/приједлога билатералних уговора о социјалном осигурању и привременом запошљавању; активности о приступању Босне и Херцеговине конвенцијама и прихватању препорука Међународне организације рада (МОР); координација активности с надлежним институцијама у Босни и Херцеговини на припреми и подношењу извјештаја о примјени ратификованих конвенција и прихваћених препорука МОР, као и подношење извјештаја о нератификованим конвенцијама и препорукама МОР које нису прихваћене; учествовање у припреми текстова конвенција и препорука МОР, те учествовање у имплементацији пројеката; активности израде извјештаја о провођењу међународних уговора о социјалном осигурању и привременом запошљавању с циљем испуњавања међународних обавеза и друге послове сукладно чланку 15. Закона о министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине. 

Прикажи више

Актуелности из сектора

Консултативни састанак на тему „Препоруке за измјене и допуне Закона о запошљавању странаца у Федерацији Босне и Херцеговине“

Прочитај  

Конференција на тему „Искуства са признавањем босанскохерцеговачких стручних квалификација из области обраде метала и електротехнике у Њемачкој“

Bише  

У оквиру пројекта EU4Employment одржан је други састанак Управљачког комитета

Bише  

Савјет министара Босне и Херцеговине донио Одлуку о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у Босни и Херцеговини за 2023.

Bише