Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

О сектору


Област рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија у Босни и Херцеговини у надлежности је ентитета (Република Српска), подијељеној надлежности ентитета и кантона (Федерација БиХ), односно у надлежности Брчко Дистрикта БиХ.

У Федерацији БиХ постоји Федерално министарство рада и социјалне политике, те десет кантоналних министарстава које регулирају ову област, Федерални завод за запошљавање и десет кантоналних завода за запошљавање, Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање и десет кантоналних фондова за пензијско и инвалидско осигурање. У Републици Српској постоји Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, док у Брчко Дистрикту БиХ д‌јелује Од‌јел за здравство и остале услуге, те Од‌јел за привредни развој, спорт и културу при Влади Брчко Дистрикта БиХ и Завод за запошљавање БрчкоДистрикта. На државном нивоу постоји Агенција за рад и запошљавање БиХ.

Министарство цивилних послова координише активности у области рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија на ниову Босне и Херцеговине, а активности се проводе кроз д‌јеловањеСекторазарад, запошљавање, социјалнузаштитуипензије.

Сектор за рад, запошљавање, социјалну заштиту и пензије у Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине има улогу у координацији у овим областима. Активности су усмјерене на усклађивање планова ентитетских тијела власти, дефинирање стратегија на међународном плану и осигуравање ефикасне размјене података и сарадње с домаћим и међународним институцијама.

Сектор за рад, запошљавање, социјалну заштиту и пензије састоји се од два одсјека:

  1. Одсјек за рад и запошљавање
  2. Одсјек за социјалну заштиту и пензије

Сектор за рад, запошљавање, социјалну заштиту и пензије у сарадњи с надлежним ентитетским  властима обавља сљедеће задатке:

  • Координација и размјена података: утврђивање основних принципа координације активности које се односе на усклађивање планова ентитетских тијела власти и дефинирање стратегије на међународном плану
  • Билатерални споразуми: Израда нацрта/приједлога билатералних уговора о социјалном осигурању и привременом запошљавању
  • Конвенције: активности о приступању Босне и Херцеговине конвенцијама и прихваћању препорука Међународне организације рада (МОР), припрема и подношење извјештаја о примјени ратифицираних конвенција и прихваћање препорука МОР, подношења извјештаја о конвенцијама и препорукама МОР које нису прихваћене, учествовање у припреми текстова конвенција и препорука МОР.
  • Међународне оабвезе: активности израде извјештаја о провођењу међународних уговора о социјалном осигурању и привременом запошљавању с циљем испуњавања међународних обавеза и других послова у складу с чланом 15. Закона о министарствима и другим тијелима управе БиХ.

Надлежности у области рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија у Босни и Херцеговини су подијељене између државног, ентитетског, кантоналног и локалног нивоа.

Државни ниво:

- Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине координише активности у области рада, запошљавања, социјалне заштите И пензија на државном нивоу. Ово министарство сарађује с ентитетским министарствима  и другим релевантним институцијама како би осигурали хармонизацију политика и стандарда у области рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија.

Ентитетски ниво:

- У Федерацији Босне и Херцеговине (ФБиХ), надлежности су подијељене између Федералног министарства за рад и социјалну политику и кантоналних министарстава.

- У Републици Српској (РС), Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС, Министарство здравља и социјалне заштите РС и Министарство рада и борачко-инвалидске заштите РС имају централну улогу у креирању и имплементацији политика, регулатива и програма из области рада, запошљавања, социјале заштите и пензија.

Дистрикт Брчко:

- Дистрикт Брчко има од‌јељење за привредни развој, спорт и културу и Од‌јел за здравство које је одговорно за политику и услуге на територији дистрикта.

Кантонална разина:

- Кантонална министарства имплементирају политике, стратегије и регулативе на локалном нивоу.

Локална разина:

- Општине и градови имају одређене надлежности у области рада и запошљавања, социјалне заштите и пензија.

Заводи и службе за запошљавање, центри за социјално рад,  заводи за пензијско и инвалидско осигурање

- Заводи за запошљавање, центри за социјални рад и заводи за пензијско и инвалидско осигурање, д‌јелују унутар оквира дефинисаних од стране ентитетских и кантоналних министарстава.

Прикажи више

Актуелности из сектора

Одржан састанак у оквиру EUSAIR-a

Прочитај  

Одржан састанак представника Министарства цивилних послова с представницима Агенције за статистику Босне и Херцеговине

Bише  

Уз координацију Министарства цивилних послова, Босна и Херцеговина на путу ка потпуном приступу Програму Гаранција за младе

Bише  

У Стразбуру одржан 25. састанак Заједничког информационог система Савјета Европе о социјалној заштити (MISSCEO)

Bише