Sektor za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije

 

Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
                              Pomoćnik ministra u sektoru rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije 
Ljiljana Jurak  Pomoćnik ministra

033/492 510

ljiljana.Jurak@mcp.gov.ba
                                       Odsjek za rad i zapošljavanje
Šef odsjeka 033/492 509
                                        Odsjek za  socijalnu zaštitu i penzije
Lidija Markota Šef odsjeka 033/492 584

lidija.markota@mcp.gov.ba