Sektor za obrazovanje

 

Zakoni u oblasti obrazovanja Zakoni u oblasti obrazovanja
Evropski kvalifikacijski okvir EQF Evropski kvalifikacijski okvir EQF
Studiraj vani Studiraj vani
Dopunska nastava Dopunska nastava
RYCO RYCO
Eurydice Eurydice

O sektoru


  1. Odsjek za koordinaciju obrazovne politike,
  2. Odsjek za europske integracije i međunarodnu suradnju,
  3. Odsjek za mobilnost i mlade,
  4. Odsjek za statistiku, analitiku i izvještavanje.

 

U Sektoru za obrazovanje obavljaju se poslovi koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za područje obrazovanja, a na temelju EU i međunarodnih reformskih i strateških dokumenata, zakona i podzakonskih akata za sve razine i vrste obrazovanja; učešće u izradi i koordinacija aktivnosti s ciljem sačinjavanja izvješća, informacija, mišljenja i odgovora na upite institucija i pojedinaca iz područja obrazovanja; pripreme redovnih godišnjih informacija o provođenju okvirnih zakona o predškolskom, stručnom i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i povremenih informacija o provedbi strateških i drugih dokumenata u području obrazovanja; koordinacija aktivnosti na izradi i implementaciji Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini; aktivno praćenje primjene međunarodnih konvencija, deklaracija i drugih dokumenata iz područja obrazovanja; sudjelovanje u europskim programima i projektima u području obrazovanja i mobilnosti mladih;  provođenje stručnih istraživanja i davanje prijedloga za unapređenje kvalitete u području obrazovanja, praćenje usklađenosti propisa iz nadležnosti sektora u Bosni i Hercegovini sa propisima i standardima Europske unije; razvoj instrumenata i mehanizama za prikupljanje i obradu  podataka i sustava monitoringa i evaluacije  aktivnosti, politika i strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini koje se odnose na nadležnost sektora; kreiranje baza podataka u području iz nadležnosti sektora i druge poslove sukladno članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine.

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Potpora zapošljavanju mladih

Pročitaj  

“Snažni” sustavi obrazovanja za budućnost - Nova zajednička studija koju su pokrenule Organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESCO) i Međunarodna udruga za evaluaciju obrazovnih dostignuća (IEA)

Više  

Održana videokonferencija ministara obrazovanja država članica Europske unije o inovacijama u obrazovanju i obuci, kao i planovima za narednu školsku i akademsku godinu

Više  

Kako voditi računa o mentalnom zdravlju djece nakon povratka u školu za vrijeme i nakon pandemije COVID - 19

Više