Sektor za obrazovanje

 

Zakoni u oblasti obrazovanja Zakoni u oblasti obrazovanja
Evropski kvalifikacijski okvir EQF Evropski kvalifikacijski okvir EQF
Mapa obrazovanja u Bosni i Hercegovini Mapa obrazovanja u Bosni i Hercegovini
Youth Wiki Youth Wiki
Dopunska nastava Dopunska nastava
RYCO RYCO
Eurydice Eurydice

O sektoru


  1. Odsjek za koordinaciju obrazovne politike,
  2. Odsjek za europske integracije i međunarodnu suradnju,
  3. Odsjek za mobilnost i mlade,
  4. Odsjek za statistiku, analitiku i izvještavanje.

 

U Sektoru za obrazovanje obavljaju se poslovi koji se odnose na ostvarivanje osnovnih principa koordinacije aktivnosti i razmjene podataka sa domaćim i međunarodnim institucijama nadležnim za područje obrazovanja, a na temelju EU i međunarodnih reformskih i strateških dokumenata, zakona i podzakonskih akata za sve razine i vrste obrazovanja; učešće u izradi i koordinacija aktivnosti s ciljem sačinjavanja izvješća, informacija, mišljenja i odgovora na upite institucija i pojedinaca iz područja obrazovanja; pripreme redovnih godišnjih informacija o provođenju okvirnih zakona o predškolskom, stručnom i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i povremenih informacija o provedbi strateških i drugih dokumenata u području obrazovanja; koordinacija aktivnosti na izradi i implementaciji Kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini; aktivno praćenje primjene međunarodnih konvencija, deklaracija i drugih dokumenata iz područja obrazovanja; sudjelovanje u europskim programima i projektima u području obrazovanja i mobilnosti mladih;  provođenje stručnih istraživanja i davanje prijedloga za unapređenje kvalitete u području obrazovanja, praćenje usklađenosti propisa iz nadležnosti sektora u Bosni i Hercegovini sa propisima i standardima Europske unije; razvoj instrumenata i mehanizama za prikupljanje i obradu  podataka i sustava monitoringa i evaluacije  aktivnosti, politika i strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini koje se odnose na nadležnost sektora; kreiranje baza podataka u području iz nadležnosti sektora i druge poslove sukladno članku 15. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine.

Prikaži više

Aktualnosti iz sektora

Obrazovne institucije diljem Bosne i Hercegovine i ove godine obilježavju Europski dan jezika

Pročitaj  

Pregled zakona nadležnih ministarstava iz područja obrazovanja

Više  

Poziv Europskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u suradnji sa Europskim omladinskim centrima u 2. semestru 2024. godine

Više  

Poziv za apliciranje u okviru Programa budućih lidera održivosti (Future Sustainability Leaders program – FSL) za 2024. godinu

Više