Sektor za obrazovanje

 

Zakoni u oblasti obrazovanja Zakoni u oblasti obrazovanja
Evropski kvalifikacijski okvir EQF Evropski kvalifikacijski okvir EQF
Eurydice Eurydice
Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Adnan Husić 033/492-519,
033/492-627
adnan.husic@mcp.gov.ba