Sektor za obrazovanje

 

Zakoni u oblasti obrazovanja Zakoni u oblasti obrazovanja
Evropski kvalifikacijski okvir EQF Evropski kvalifikacijski okvir EQF
Studiraj vani Studiraj vani
Dopunska nastava Dopunska nastava
RYCO RYCO
Eurydice Eurydice
Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
                                       Pomoćnik ministra u sektoru za obrazovanje
Adnan Husić Pomoćnik ministra

033/492 519

033/492 627

adnan.husic@mcp.gov.ba
                                       Odsjek za koordinaciju obrazovne politike
Daria Duilović Šef odsjeka 033/492 606 daria.duilovic@mcp.gov.ba 
                                       Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Aida Durić Šef odsjeka 033 492 518 aida.duric@mcp.gov.ba
                                        Odsjek za mobilnost i mlade
Mirela Alihodžić Šef odsjeka 033/492 569

mirela.alihodzic@mcp.gov.ba

                                       Odsjek za statistiku, analitiku i izvještavanje
Milijana Lale Šef odsjeka 033/492 518

milijana.lale@mcp.gov.ba