Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Potpisan Memorandum o saradnji i podršci unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Instituta za razvoj mladih Kult

27.02.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i direktor Instituta za razvoj mladih KULT – Jasmin Bešić potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o saradnji i podršci unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Instituta za razvoj mladih Kult.

            Potpisivanjem memoranduma o saradnji, uspostavlja se institucionalna saradnja s ciljem zajedničkog djelovanja na definisanju i analiziranju sektorskih politika prema mladima, analiziranju potreba i problema mladih u Bosni i Hercegovini, razvoju i saradnji sa savjetima mladih u Bosni i Hercegovini i drugim nadležnim organima vlasti za mlade u Bosni i Hercegovini, profesionalizaciji omladinskog rada i rada sa mladima te podrške razvoju omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini.

            „Osnovni motiv je da dobijemo analizu potreba mladih koja bi bila prihvatljiva za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, a koja treba da bude polazište za sve buduće politike u oblasti mladih. Suočeni smo sa problemom odlaska mladih, prije svega visoko kvalifikovanih ljudi iz BiH, a analiza o čijoj izradi smo potpisali Memorandum treba da ukaže na razloge odlaska i ponudi preporuke za aktivnosti kako bi se status mladih popravio“, rekao je ministar Adil Osmanović.

            Direktor Instituta za razvoj mladih Kult Jasmin Bešić istakao je da će se saradnja, osim analize potreba mladih, provoditi i kroz savjetodavnu podršku pri provođenju uspostavljenog zakonskog okvira za mlade, podršku u kreiranju strateških dokumenata za mlade u Bosni i Hercegovini, informiranje mladih na njima prilagođen način o mjerama koje provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i nevladin sektor, kao i kroz zagovaranje adekvatnih izdvajanja budžetskih sredstava za pitanja mladih ipromociju politika prema mladima.

            Potpisnici Memoranduma posebno su naglasili da provođenje ovog dokumenta ne stvara nikakve obaveze finansijske prirode.