Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Potpisan Memorandum o suradnji i potpori unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Instituta za razvoj mladih Kult

27.02.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović i ravnatelj Instituta za razvoj mladih KULT – Jasmin Bešić potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o suradnji i potpori unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini između Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Instituta za razvoj mladih Kult.

            Potpisivanjem memoranduma o suradnji, uspostavlja se institucionalna suradnja s ciljem zajedničkog djelovanja na definiranju i analiziranju sektorskih politika prema mladima, analiziranju potreba i problema mladih u Bosni i Hercegovini, razvoju i suradnji sa vijećima mladih u Bosni i Hercegovini i drugim nadležnim tijela vlasti za mlade u Bosni i Hercegovini, profesionalizaciji omladinskog rada i rada sa mladima te potpora razvoju omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini.

            „Osnovni motiv je da dobijemo analizu potreba mladih koja bi bila prihvatljiva za sve razine vlasti u Bosni i Hercegovini, a koja treba da bude polazište za sve buduće politike u području mladih. Suočeni smo sa problemom odlaska mladih, prije svega visoko kvalificirani ljudi iz BiH, a analiza o čijoj izradi smo potpisali Memorandum treba da ukaže na razloge odlaska i ponudi preporuke za aktivnosti kako bi se status mladih popravio“, rekao je ministar Adil Osmanović.

            Ravnatelj Instituta za razvoj mladih Kult Jasmin Bešić istakao je da će se suradnja, osim analize potreba mladih, provoditi i kroz savjetodavnu potporu pri provođenju uspostavljenog zakonskog okvira za mlade, potporu u kreiranju strateških dokumenata za mlade u Bosni i Hercegovini, informiranje mladih na njima prilagođen način o mjerama koje provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i nevladin sektor, kao i kroz zagovaranje adekvatnih izdvajanja proračunskih sredstava za pitanja mladih ipromociju politika prema mladima.

            Potpisnici Memoranduma posebice su naglasili da provođenje ovog dokumenta ne stvara nikakve obveze financijske prirode.