Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

О програму ERASMUS+

29.03.2019

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:

Учешће Босне и Херцеговине у програмима Европске уније регулисано је Оквирним споразумом између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о општим начелима учешћа Босне и Херцеговине у програмима Заједнице, који је потписан на састанку ЕУ/Балканског форума 22. 11. 2004. године. Споразум је ратификован од стране Парламента Европске уније у мају 2005. године, а од стране Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 2006. године, те ступио на снагу 08. 01. 2007. године.

Савјет министара Босне и Херцеговине је на својој 100. сједници, одржаној 10. 06. 2014. године, размотрио и усвојио Информацију о Споразуму између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу Босне и Херцеговине у Erasmus+ програму Уније за образовање, обуку, младе и спорт, на основу чега је 19. 06. 2014. године у Бриселу предметни Споразум о приступању Босне и Херцеговине наведеном Програму званично и потписан.

 

Програм Erasmus+ усмјерен је ка јачању знања и вјештина те запошљивости европских грађана као и унапређењу и модернизацији система образовања, обуке, младих и спорта. За провођење овог седмогодишњег програма осигурано је 14,7 милијарди Еура.

Намијењен је ученицима, студентима, наставном и ненаставном особљу на свим нивоима образовања, младима између 13 и 30 година старости, појединцима, особљу и члановима организација који раде с младима; спортским радницима,волонтерима, и спортистима. Предвиђа се да ће у оквиру овог Програма више од 4 милиона особа примити подршку за студирање, обуку, рад или волонтирање у иностранству. Овом бројком се обухвата 2 милиона студената у високошколским установама, 650 000 ученика у програму стручног оспособљавања и научника, те више од 500 000 учесника размјене младих и програма волонтирања у иностранству.

 

Плаћањем улазне карте у износу од 115.000 евра на годишњем нивоу за дјелимично учешће у Програму, Босни и Херцеговини је омогућено да путем различитих пројеката на свим нивоима образовања, повуче дио средстава од укупног фонда осигураног на нивоу Европске уније.

Босна и Херцеговина у програму Erasmus+ учествује у виду дјелимичног учешћа, те су у том смислу сљедеће акције доступне Босни и Херцеговини:

-          Кључна активност 1 – Мобилност појединаца у сврху учења: Заједнички магистарски програми; Међународна кредитна мобилност; Мобилност за младе и Велике мреже европских волонтерских сервиса;

-          Кључна активност 2 – Сарадња за иновације и размјену добрих пракси: Изградња капацитета у високом образовању; Савези знања; Савези секторских вјештина и Стратешка партнерства;

-          Кључна активност 3 – Подршка реформи политика: Структурирани дијалог.

 

Осим наведеног доступне су и активности Јеан Моннет, пројекти високошколских институција и организација у области европских студија.

Програм Erasmus+ обухвата мреже и платформе и то:

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине је именовало контакт тачке за мреже Eurudice и Европски квалификацијски оквир (ЕQF).

Eurudice је информативна мрежа о образовању, односно институционална мрежа за прикупљање, праћење, обраду и размјену поузданих и тренутно упоредивих информација о образовним системима и политикама широм Европе.

Више информација је могуће добити на www.eurydice.ba

Европски квалификацијски оквир (EQF) је једна од образовних мрежа Европске уније, основана након што је Европски парламент 2008. године усвојио препоруку о његовом развоју на нивоу Европске уније и држава чланица, а која данас дјелује у оквиру Erasmus+ програма, с циљем да служи као повезница између сектора образовања и рада и запошљавања и темељ за реализацију концепта цјеложивотног образовања тј. учења.

Више информација је могуће добити на www.eqf.ba

 

eTwinning – Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине, у оквиру програма Erasmus+, дјелује као Државна служба за подршку (ДСП) за eTwinning пројект и користи средства гранта Европске комисије за реализацију пројектних активности.

еТwиннинг интернет портал намијењен је међународној сарадњи и усавршавању наставног и ненаставног особља од предшколског одгоја и образовања до средње школе. Портал подржава виртуалну сарадњу и размјену добрих пракси, као и онлине материјала између одгојитеља и наставног особља европских земаља. Све активности повезане уз eTwinning координира Централна служба за подршку (CSS-Central Support Service) која управља порталом и објављује садржаје.

Више информација је могуће добити на https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/etwinning/

 

EPALE (Electronic platform for adult learning in Europe)

– Електронска платформа за образовање одраслих у Европи је вишејезична заједница отвореног типа финансирана од стране Европске комисије, што је најновији развој у сврху побољшања квалитете образовних могућности за одрасле у Европи. Улога Агенције за предшколско, основно и средње образовање у реализацији овог пројекта јесте пружање подршке корисницима на државном нивоу, односно, обављање функције Државне службе за подршку (ДСП) ради повезивања актера образовања одраслих, прикупљања и размјене података, сарадње са Централним сервисом подршке при Европској Комисији – ЦСС, те промоција EPALE у Босни и Херцеговини.

Више информација је могуће добити на https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/epale/

EAAL (European Agenda for Adult Learning) – Пројект Имплементација Европске агенде за образовање одраслих дио је Програма Erasmus+ којим се проводи и промовира Резолуција Вијећа Европске уније о обновљеној европској стратегији за образовање одраслих и стиецање кључних компетенција за цјеложивотно учење као основе за даљњи лични и професионални развој појединца. Посебну пажњу пројект посвећује умрежавању учесника образовања одраслих на локалном и државном нивоу, а у сврху побољшања квалитете образовања одраслих.

Више информација је могуће добити на https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/eaal/

Erasmus+ уред у Босни и Херцеговини пружа подршку државним властима, високообразовним институцијама и другим релевантним интересно-утицајним групама у имплементацији Erasmus+ активности у високом образовању.

Мисија уреда је повећати видљивост, релевантност, ефективност и утицај Erasmus+ програма, те дати допринос промоцији и дисеминацији у Босни и Херцеговини.

Више информација је могуће добити на www.erasmusbih.com

 

Активности Босне и Херцеговине у оквиру Erasmus+ програма у области младих

У оквиру дјелимичног учешћа Босне и Херцеговине у програму Erasmus+, у вези питања младих, отворене су могућности учешћа у:

  • Кључној активности 1 – Мобилност појединаца у сврху учења у дијелу Мобилност за младе: Размјена младих и Волонтерске услуге.
  • Кључној активности 2 – Сарадња за иновације и размјену добрих пракси у дијелу Стратешка партнерства: Пројекти на свим нивоима образовања, обуке и младих и
  • Кључној активности 3 – Подршка реформи политика у дијелу Структурисани дијалог: Пројекти у сврху организације састанака, конференција, савјетовања младих.

 

Контакт тачка у Босни и Херцеговини за програм Erasmus+ у области младих је Центар за омладински развој „PRONI“ Брчко дистрикт БиХ http://erasmusmladi.ba/