Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

O programu ERASMUS+

29.03.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sudjelovanje Bosne i Hercegovine u programima Europske unije regulirano je Okvirnim sporazumom između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, koji je potpisan na sastanku EU/Balkanskog foruma 22. 11. 2004. godine. Sporazum je ratificiran od strane Parlamenta Europske unije u svibnju 2005. godine, a od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 2006. godine, te stupio na snagu 8. 1. 2007. godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 100. sjednici, održanoj 10. 6. 2014. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o Sporazumu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport, na temelju čega je 19. 6. 2014. godine u Briselu predmetni Sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine navedenom Programu zvanično i potpisan.

 

Program Erasmus+ usmjeren je ka jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unapređenju i modernizaciji sustava obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Za provođenje ovog sedmogodišnjeg programa osigurano je 14,7 milijardi eura.

Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim razinama obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina starosti, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koji rade s mladima; sportskim radnicima,volonterima, i sportistima. Predviđa se da će u okviru ovog Programa više od 4 milijuna osoba primiti potporu za studiranje, obuku, rad ili volontiranje u inostranstvu. Ovom brojkom se obuhvata 2 miliona studenata u visokoškolskim ustanovama, 650 000 učenika u programu stručnog osposobljavanja i znanstvenika, te više od 500 000 učesnika razmjene mladih i programa volontiranja u inozemstvu.

 

Plaćanjem ulazne karte u iznosu od 115.000 eura na godišnjoj razini za djelimično sudjelovanje u Programu, Bosni i Hercegovini je omogućeno da putem različitih projekata na svim razinama naobrazde, povuče dio sredstava od ukupnog fonda osiguranog na nivou Europske unije.

Bosna i Hercegovina u programu Erasmus+ sudjeluju u vidu djelimičnog sudjelovanja, te su u tomu smislu sljedeće akcije dostupne Bosni i Hercegovini:

-          Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja: Zajednički magistarski programi; Međunarodna kreditna mobilnost; Mobilnost za mlade i Velike mreže europskih volonterskih servisa;

-          Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju; Savezi znanja; Savezi sektorskih vještina i Strateška partnerstva;

-          Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika: Strukturirani dijalog.

 

Osim navedenog dostupne su i aktivnosti Jean Monnet, projekti visokoškolskih institucija i organizacija u području europskih studija.

Program Erasmus+ obuhvata mreže i platforme i to:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je imenovalo kontakt točke za mreže Eurydice i Europski kvalifikacijski okvir (EQF).

Eurydice je informativna mreža o obrazovanju, odnosno institucionalna mreža za prikupljanje, praćenje, obradu i razmjenu pouzdanih i trenutno uporedivih informacija o obrazovnim sistemima i politikama širom Europe.

Više informacija je moguće dobiti na www.eurydice.ba

Europski kvalifikacijski okvir (EQF) je jedna od obrazovnih mreža Europske unije, osnovana nakon što je Europski parlament 2008. godine usvojio preporuku o njegovom razvoju na razini Europske unije i država članica, a koja danas djeluje u okviru Erasmus+ programa, s ciljem da služi kao poveznica između sektora obrazovanja i rada i zapošljavanja i temelj za realizaciju koncepta cjeloživotnog obrazovanja tj. učenja.

Više informacija je moguće dobiti na www.eqf.ba.

 

eTwinning – Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, u okviru programa Erasmus+, djeluje kao Državna služba za potporu (DSP) za eTwinning projekt i koristi sredstva granta Europske komisije za realizaciju projektnih aktivnosti.

eTwinning internet portal namijenjen je međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednje škole. Portal podržava virtualnu suradnju i razmjenu dobrih praksi, kao i online materijala između odgojitelja i nastavnog osoblja europskih zemalja. Sve aktivnosti povezane uz eTwinning koordinira Centralna služba za potporu (CSS-Central Support Service) koja upravlja portalom i objavljuje sadržaje.

Više informacija je moguće dobiti na https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/etwinning/

 

EPALE (Electronic platform for adult learning in Europe) – Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi je višejezična zajednica otvorenog tipa finansirana od strane Evropske komisije, što je najnoviji razvoj u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovnih mogućnosti za odrasle u Evropi. Uloga Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u realizaciji ovog projekta jeste pružanje podrške korisnicima na državnom nivou, odnosno, obavljanje funkcije Državne službe za potporu (DSP) radi povezivanja aktera obrazovanja odraslih, prikupljanja i razmjene podataka, saradnje sa Centralnim servisom podrške pri Europskoj komisiji – CSS, te promocija EPALE u Bosni i Hercegovini.

Više informacija je moguće dobiti na https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/epale/

EAAL (European Agenda for Adult Learning) – Projekt Implementacija Europske agende za obrazovanje odraslih dio je Programa Erasmus+ kojim se provodi i promovira Rezolucija Vijeća Europske unije o obnovljenoj europskoj strategiji za obrazovanje odraslih i stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kao osnove za daljnji lični i profesionalni razvoj pojedinca. Posebnu pozornost projekt posvećuje umrežavanju sudionika obrazovanja odraslih na lokalnoj i državnoj razini, a u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih.

Više informacija je moguće dobiti na https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/eaal/

Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini pruža potporu državnim vlastima, visokoobrazovnim institucijama i drugim relevantnim interesno-utjecajnim skupinama u implementaciji Erasmus+ aktivnosti u visokom obrazovanju.

Misija ureda je povećati vidljivost, relevantnost, efektivnost i uticaj Erasmus+ programa, te dati doprinos promociji i diseminaciji u Bosni i Hercegovini.

Više informacija je moguće dobiti na www.erasmusbih.com

 

Aktivnosti Bosne i Hercegovine u okviru Erasmus+ programa u oblasti mladih

U okviru djelimičnog sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programu Erasmus+, u vezi pitanja mladih, otvorene su mogućnosti sudjelovanja u:

  • Ključnoj aktivnosti 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja u dijelu Mobilnost za mlade: Razmjena mladih i Volonterske usluge.
  • Ključnoj aktivnosti 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi u dijelu Strateška partnerstva: Projekti na svim razinama obrazovanja, obuke i mladih i
  • Ključnoj aktivnosti 3 – Potpora reformi politika u dijelu Strukturirani dijalog: Projekti u svrhu organizacije sastanaka, konferencija, savjetovanja mladih.

 

Kontakt točka u Bosni i Hercegovini za program Erasmus+ u oblasti mladih je Centar za omladinski razvoj „PRONI“ Brčko Distrikt BiH http://erasmusmladi.ba/