Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

O programu ERASMUS+

29.03.2019

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

Učešće Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije regulisano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima učešća Bosne i Hercegovine u programima Zajednice, koji je potpisan na sastanku EU/Balkanskog foruma 22. 11. 2004. godine. Sporazum je ratificiran od strane Parlamenta Evropske unije u maju 2005. godine, a od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 2006. godine, te stupio na snagu 08. 01. 2007. godine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 100. sjednici, održanoj 10. 06. 2014. godine, razmotrilo i usvojilo Informaciju o Sporazumu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport, na osnovu čega je 19. 06. 2014. godine u Briselu predmetni Sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine navedenom Programu zvanično i potpisan.

 

Program Erasmus+ usmjeren je ka jačanju znanja i vještina te zapošljivosti evropskih građana kao i unapređenju i modernizaciji sistema obrazovanja, obuke, mladih i sporta. Za provođenje ovog sedmogodišnjeg programa osigurano je 14,7 milijardi Eura.

Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina starosti, pojedincima, osoblju i članovima organizacija koji rade s mladima; sportskim radnicima,volonterima, i sportistima. Predviđa se da će u okviru ovog Programa više od 4 miliona osoba primiti podršku za studiranje, obuku, rad ili volontiranje u inostranstvu. Ovom brojkom se obuhvata 2 miliona studenata u visokoškolskim ustanovama, 650 000 učenika u programu stručnog osposobljavanja i naučnika, te više od 500 000 učesnika razmjene mladih i programa volontiranja u inostranstvu.

 

Plaćanjem ulazne karte u iznosu od 115.000 Eura na godišnjem nivou za djelimično učešće u Programu, Bosni i Hercegovini je omogućeno da putem različitih projekata na svim nivoima obrazovanja, povuče dio sredstava od ukupnog fonda osiguranog na nivou Evropske unije.

Bosna i Hercegovina u programu Erasmus+ učestvuje u vidu djelimičnog učešća, te su u tom smislu sljedeće akcije dostupne Bosni i Hercegovini:

-          Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja: Zajednički magistarski programi; Međunarodna kreditna mobilnost; Mobilnost za mlade i Velike mreže evropskih volonterskih servisa;

-          Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi: Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju; Savezi znanja; Savezi sektorskih vještina i Strateška partnerstva;

-          Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika: Strukturirani dijalog.

 

Osim navedenog dostupne su i aktivnosti Jean Monnet, projekti visokoškolskih institucija i organizacija u oblasti evropskih studija.

Program Erasmus+ obuhvata mreže i platforme i to:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je imenovalo kontakt tačke za mreže Eurydice i Evropski kvalifikacijski okvir (EQF).

Eurydice je informativna mreža o obrazovanju, odnosno institucionalna mreža za prikupljanje, praćenje, obradu i razmjenu pouzdanih i trenutno uporedivih informacija o obrazovnim sistemima i politikama širom Evrope.

Više informacija je moguće dobiti na www.eurydice.ba

Evropski kvalifikacijski okvir (EQF) je jedna od obrazovnih mreža Evropske unije, osnovana nakon što je Evropski parlament 2008. godine usvojio preporuku o njegovom razvoju na nivou Evropske unije i država članica, a koja danas djeluje u okviru Erasmus+ programa, s ciljem da služi kao poveznica između sektora obrazovanja i rada i zapošljavanja i temelj za realizaciju koncepta cjeloživotnog obrazovanja tj. učenja.

Više informacija je moguće dobiti na www.eqf.ba.

 

eTwinning – Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine, u okviru programa Erasmus+, djeluje kao Državna služba za podršku (DSP) za eTwinning projekt i koristi sredstva granta Evropske komisije za realizaciju projektnih aktivnosti.

eTwinning internet portal namijenjen je međunarodnoj saradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednje škole. Portal podržava virtualnu saradnju i razmjenu dobrih praksi, kao i online materijala između odgojitelja i nastavnog osoblja evropskih zemalja. Sve aktivnosti povezane uz eTwinning koordinira Centralna služba za podršku (CSS-Central Support Service) koja upravlja portalom i objavljuje sadržaje.

Više informacija je moguće dobiti na https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/etwinning/

 

EPALE (Electronic platform for adult learning in Europe) – Elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi je višejezična zajednica otvorenog tipa finansirana od strane Evropske komisije, što je najnoviji razvoj u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovnih mogućnosti za odrasle u Evropi. Uloga Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u realizaciji ovog projekta jeste pružanje podrške korisnicima na državnom nivou, odnosno, obavljanje funkcije Državne službe za podršku (DSP) radi povezivanja aktera obrazovanja odraslih, prikupljanja i razmjene podataka, saradnje sa Centralnim servisom podrške pri Evropskoj Komisiji – CSS, te promocija EPALE u Bosni i Hercegovini.

Više informacija je moguće dobiti na https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/epale/

EAAL (European Agenda for Adult Learning) – Projekt Implementacija Evropske agende za obrazovanje odraslih dio je Programa Erasmus+ kojim se provodi i promovira Rezolucija Vijeća Evropske unije o obnovljenoj evropskoj strategiji za obrazovanje odraslih i stiecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kao osnove za daljnji lični i profesionalni razvoj pojedinca. Posebnu pažnju projekt posvećuje umrežavanju učesnika obrazovanja odraslih na lokalnom i državnom nivou, a u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih.

Više informacija je moguće dobiti na https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/eaal/

Erasmus+ ured u Bosni i Hercegovini pruža podršku državnim vlastima, visokoobrazovnim institucijama i drugim relevantnim interesno-utjecajnim grupama u implementaciji Erasmus+ aktivnosti u visokom obrazovanju.

Misija ureda je povećati vidljivost, relevantnost, efektivnost i uticaj Erasmus+ programa, te dati doprinos promociji i diseminaciji u Bosni i Hercegovini.

Više informacija je moguće dobiti na www.erasmusbih.com

 

Aktivnosti Bosne i Hercegovine u okviru Erasmus+ programa u oblasti mladih

U okviru djelimičnog učešća Bosne i Hercegovine u programu Erasmus+, u vezi pitanja mladih, otvorene su mogućnosti učešća u:

  • Ključnoj aktivnosti 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja u dijelu Mobilnost za mlade: Razmjena mladih i Volonterske usluge.
  • Ključnoj aktivnosti 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi u dijelu Strateška partnerstva: Projekti na svim nivoima obrazovanja, obuke i mladih i
  • Ključnoj aktivnosti 3 – Podrška reformi politika u dijelu Strukturisani dijalog: Projekti u svrhu organizacije sastanaka, konferencija, savjetovanja mladih.

 

Kontakt tačka u Bosni i Hercegovini za program Erasmus+ u oblasti mladih je Centar za omladinski razvoj „PRONI“ Brčko Distrikt BiH http://erasmusmladi.ba/