Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Najava održavanja 42. plenarnog sastanka Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe (South-Eastern Europe Health Network – SEEHN), 21.7.2020. godine

20.07.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Pod predsjedavanjem Crne Gore, 21. srpnja 2020. godine, biće održan 42. plenarni sastanak Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe (South Eastern Europe Health Network – SEEHN).

Tema sastanka je: „Odgovor zemalja članica SEEHN-a na pandemiju COVID-19 i naredni koraci u vezi s imunizacijom, jednim od ključnih servisa sistema zdravstva u regiji Jugoistočna Europa“.

Tajništvo SEEHN pozvalo je nacionalne zdravstvene koordinatore zemalja članica da pripreme prezentacije na gore navedene teme, u kojima će predstaviti svoja iskustva i izazove s tim u vezi.

Na sastanku je također planirano učešće predstavnika devet regionalnih centara za razvoj zdravstva za specifične oblasti koje je imenovala SEEHN u skladu s Memorandumom o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa regionalne saradnje u Jugoistočnoj Europi;

Zbog aktuelne vanredne situacije izazvane pandemijom COVID-19, sastanak će biti održan u online formi.

Nakon ovog sastanka Rumunjskoj zvanično preuzima predsjedavanje SEEHN-om koje će trajati do prosinca 2020. godine.

Zdravstvena mreža Jugoistočne Europe uspostavljena je 2001. godine, kao forum vlada za regionalnu suradnju u području zdravlja, zdravstvenih sistema i javnog zdravlja. Članice SEEHN su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Izrael, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Crna Gora i Republika Srbija.

Bosna i Hercegovina je članica SEEHN od njenog osnivanja. U radu SEEHN sudjeluju tri nacionalna zdravstvena koordinatora koje su imenovali Ministarstvo civilnih poslova BiH (prim.dr. Draženka Malićbegović), Federalno ministarstvo zdravstva (prim.dr Goran Čerkez) i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (dr Amela Lolić).