Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Najava održavanja 42. plenarnog sastanka Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (South-Eastern Europe Health Network – SEEHN), 21.07.2020. godine

20/07/2020

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Pod predsjedavanjem Crne Gore, 21. jula 2020. godine, biće održan 42. plenarni sastanak Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope (South Eastern Europe Health Network – SEEHN).

Tema sastanka je: „Odgovor zemalja članica SEEHN-a na pandemiju COVID-19 i naredni koraci u vezi s imunizacijom, jednim od ključnih servisa sistema zdravstva u regiji Jugoistočna Evropa“.

Sekretarijat SEEHN pozvao je nacionalne zdravstvene koordinatore zemalja članica da pripreme prezentacije na gore navedene teme, u kojima će predstaviti svoja iskustva i izazove s tim u vezi.

Na sastanku je takođe planirano učešće predstavnika devet regionalnih centara za razvoj zdravstva za specifične oblasti koje je imenovala SEEHN u skladu s Memorandumom o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope u okviru procesa regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi;

Zbog aktuelne vanredne situacije izazvane pandemijom COVID-19, sastanak će biti održan u online formi.

Nakon ovog sastanka Rumunija zvanično preuzima predsjedavanje SEEHN-om koje će trajati do decembra 2020. godine.

Zdravstvena mreža Jugoistočne Evrope uspostavljena je 2001. godine, kao forum vlada za regionalnu saradnju u području zdravlja, zdravstvenih sistema i javnog zdravlja. Članice SEEHN su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Izrael, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Crna Gora i Republika Srbija.

Bosna i Hercegovina je članica SEEHN od njenog osnivanja. U radu SEEHN učestvuju tri nacionalna zdravstvena koordinatora koje su imenovali Ministarstvo civilnih poslova BiH (prim.dr. Draženka Malićbegović), Federalno ministarstvo zdravstva (prim.dr Goran Čerkez) i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (dr Amela Lolić).