Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

DARIAH THEME CALL 2020/2021- POZIV ZA ISTRAŽIVAČE IZ OBLASTI HUMANISTIČKIH NAUKA, UMJETNOSTI I COVID 19

07.09.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

DARIAH - ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities - European Research Infrastructure Consortium) je međunarodna infrastruktura formirana 2014. godine odlukom Evropske komisije, čiji je cilj razvoj i podrška istraživanja u svim disciplinama humanističkih i umjetničkih nauka. Najvažniji objekti istraživanja uključuju digitalne objekte kao što su: tekst, slika, zvuk i video. Njihovo skladištenje, konverzija, distribucija i arhivizacija koristeći informacione tehnologije i medije, su u glavnom fokusu pažnje ovog konzorcijuma. DARIAH-ERIC ima namjeru da, pored omogućavanja napretka u istraživanju, i uvećanje distribucije i apsorpcije znanja o evropskom kulturnom naslijeđu. Digitalizacija resursa, njihova kategorizacija i stavljanje na raspolaganje omogućavaju temeljne promjene u naučnim istraživanjima. Osnovni cilj DARIAH-ERIC-a je olakšati dugoročni pristup i omogućiti svim digitalnim korisnicima da koriste istraživačke resurse, a naročito istraživanja iz oblasti humanističkih nauka, umjetnosti i društvenih nauka.

Ovogodišnji DARIAH Theme Call 2020/21 otvoren je do 18. septembra  2020. godine. Za ovaj poziv se možete prijaviti na linku:

 https://www.dariah.eu/2020/07/21/dariah-theme-2020-call-for-proposals/

 

Ovogodišnji poziv ima dvije teme:

  • DARIAH Arts Exchanges
  • Arts, Humanities and COVID-19

Maksimalni dopušteni budžet  iznosi 10.000,00  eura. Prijave se podnose na platformi Sciencesconf   https://dariahtheme2020.sciencesconf.org/