Grb BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Vijesti

 

СВЕ ВИЈЕСТИ


СЕКТОРИ

КАТЕГОРИЈЕ

Одржана пета сједница Конференције министара образовања

25.04.2017

Пошаљи документе на е-маил

Е-маил пошиљаоца (*):
Е-маил примаоца (*):
Коментар:


Чланови Конференције министара образовања у Босни и Херцеговини на сједници одржаној у Сарајеву, позвали су надлежне образовне власти да предузму све потребне активности с циљем  потпуне усклађености законодавства из области признавања иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини са одредбама Лисабонске конвенције о признавању квалификација у високом образовању у Европској регији и њеним пратећим документима.

            Министри образовања у БиХ, на приједлог Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, анализирали су и процес акредитације високошколских установа са препорукама за унапређење прописа о акредитацији надлежних образовних власти и Одлуке о критеријумима за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини. Конференција министара образовања у Босни и Херцеговини упозната је са информацијом о извршеној анализи проведених процеса акредитације високошколских установа у Босни и Херцеговини.

            Конференцијом министара образовања у БиХ предсједава министар цивилних послова БиХ, а чине је министри надлежни за образовање на ентитетском и кантоналном нивоу. Сједници у Сарајеву присуствовали су и представници агенција из области образовања као и међународне заједнице.