O programu

10.12.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Horizont Evrope Okvirni program EU za istraživanje i inovacije za period 2021-2027

Bosna i Hercegovina je pridružena zemlja EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont Evrope. Status pridružene zemlje se temelji na potpisanom Međunarodnom sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, o učestvovanju Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizont Evrope. Sporazum se primjenjuje od 1. januara 2021. godine do 31.decembra 2027. godine.

Status pridružene zemlje otvara našoj akademskoj zajednici i kompanijama evropske fondove za istraživanje i inovacije vrijedne 95,5 milijardi evra za razdoblje 2021.-2027. godina.

Organizacije iz Bosne u Hercegovine sudjeluju u projektima i konkursima Horizont Evrope pod jednakim uvjetima kao i organizacije iz zemalja članica Evropske unije. Ovaj program je prilika da se sarađuje sa najboljim naučnicima u Evropi. Uspjeh organizacija iz BiH zavisi od kvaliteta predloženih projekata i vještina u povezivanju s međunarodnim partnerima.

Na ovom linku možete pronaći nacionalne kontakt osobe (NCP) za Horizont Evrope za Bosnu i Hercegovinu (opcija Select a Country).

Imenovani su predstavnici Bosne i Hercegovine u programske odbore Horizont Evrope u ulozi posmatrača.

Budžet programa Horizont Evrope iznosi 95.5 milijardi evra i predstavlja najveći otvoreni izvor finansiranja za istraživanje i inovacije na svijetu. Finansira istraživanja o klimatskim promjenama, pomaže u postizanju ciljeva održivog razvoja UN -a i povećava konkurentnost i rast EU.

Horizont Evrope olakšava saradnju i jača uticaj istraživanja i inovacija na razvoj, podršku i provedbu politika EU -a uz rješavanje globalnih izazova. Podržava stvaranje i bolje širenje izvrsnog znanja i tehnologija. Otvara radna mjesta, u potpunosti uključuje fond talenata EU -a, podstiče privredni rast, promovira industrijsku konkurentnost i optimizira uticaj ulaganja u ojačanom Evropskom istraživačkom prostoru

Horizont Evrope je sastvljen od tri glavna stuba programa: Izvrsnost u nauci, Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost, i Inovativna Evropa.  

I. Izvrsnost u nauci (fond od 25 milijardi evra) – ima za cilj povećanje globalne naučne konkurentnosti EU.

Podržava nove istraživačke projekte, finansira stipendije za iskusne istraživače, mreže za obuku i razmjenu doktoranata, i ulaže u istraživačke infrastrukture vrhunske klase. Čine ga sljedeći fondovi:

Evropsko istraživačko vijeće (European Research Council)

Marie Sklodowska-Curie Actions

Istraživačka infrastruktura (Research Infrastructures)

 

II Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost (fond od 53.5 milijardi evra) podržava istraživanja povezana sa društvenim izazovima i jača tehnološke i industrijske kapacitete kroz 6 klastera i 5 misija, uključujući i Zajednički istraživački centar.

Šest tematskih klastera pokrivaju čitav spektar ciljeva održivog razvoja:

 1. Zdravlje;
 2. Kultura, kreativnost i inkluzivno društvo;
 3. Civilna bezbednost;
 4. Digitalizacija, industrija i svemir;
 5. Klima, energetika i mobilnost;
 6. Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

 

Pet misija: imaju cilj rešavanje najvećih izazova sa kojima se suočava društvo, i postizanje ključnih prioriteta politika EU kroz sljedeće komponente:

 1. Prilagođavanje klimatskim promenama;
 2. Kancer;
 3. Klimatski neutralni i pametni gradovi;
 4. Zdravi okeani, mora, priobalne i kopnene vode;
 5. Zdravo tlo i hrana

III Inovativna Evropa (fond od 13.6 milijardi evra) - ima za cilj da Evropa postane lider inovacija koje stvaraju nova tržišta, pruži podršku tehnologijama koje podstiču integraciju obrazovanja, istraživanja i inovacija. Čine ga sljedeći fondovi:

Evropsko inovaciono vijeće (European Innovation Council)

Evropski inovacioni ekosistemi (European Innovation Ecosystems)

Evropski institut inovacija i tehnologije (European Institute of Innovation and Technology)

 

Horizontalni dio Programa – Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora, podržava proširivanja saradnje unutar evropskog kontitetna i šire.