Sektor za geodeziju, geologiju i meteorologiju

 

Institucije u Bosni i Hercegovini
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.fgu.com.ba
Republička uprava za geodetske i imovisko-pravne poslove Republike Srpske www.rgurs.org
Javni registar Vlade Brčko ditrikta BiH www.javniregistar.com.ba
Federalni zavod za geologiju www.fzzg.gov.ba
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske www.vladars.net
Republički zavod za geološka istraživanja www.geozavodrs.net
Federalni hidrometeorološki zavod www.fhmzbih.gov.ba
Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske www.vladars.net
Republički hidrometeorološki zavod Banja Luka www.meteo-rs.com
Institucije iz inozemstva
Republički geodetski zavod Republike Srbije www.rgz.gov.rs
Državna geodetska uprava Republike Hrvatske www.gdu.hr
Uprava za nekretnine Crne Gore www.nekretnine.co.me
Geodetska uprava Republike Slovenije www.gu.gov.sl
Državen zavod za geodetski raboti Republike Makedonije www.katastar.gov.mk
Norveška agencija za kartografiju i katastar www.statkart.no
Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije BiH www.fmeri.gov.ba