Sektor za geodeziju, geologiju i meteorologiju

 

Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Pomoćnik ministra u sektoru za geodetske, geološke i meteorološke poslove
Haris Čengić Pomoćnik ministra 033/492-505 haris.cengic@mcp.gov.ba
Odsjek za geodeziju
Vladimir Bojat Šef odsjeka 033/492-504 vladimir.bojat@mcp.gov.ba
Zijad Pehilj Stručni savjetnik za geodetske poslove 033/492-502 zijad.pehilj@mcp.gov.ba
Odsjek za pitanje granica
Amer Zoranić Stručni saradnik za pitanje granica 033/492 503 amer.zoranic@mcp.gov.ba
Odsjek za geologiju
Ljiljana Govedarica Viši stručni saradnik za geološke poslove 033/492-501 ljiljana.govedarica@mcp.gov.ba
Stručni saradnik za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Mirha Ošijan Stručni savjetnik 033/492 501 mirha.osijan@mcp.gov.ba
Referent za operativno-tehničke poslove
Suvada Hodžić Daktilograf 033/492 506 suvada.hodzic@mcp.gov.ba