Sektor za geodeziju, geologiju i meteorologiju

 

Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Pomoćnik ministra u sektoru za geodetske, geološke i meteorološke poslove
Haris Čengić Pomoćnik ministra

033/492-505

033/ 492 620(fax)

haris.cengic@mcp.gov.ba
Odsjek za geodeziju
Šef odsjeka 033/492-504
Odsjek za geologiju i meteorologiju
Martina Grubeša Šefica odsjeka 033/492-501 martina.grubesa@mcp.gov.ba