Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Pripremite radno mjesto COVID 19

22.04.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

 

U januaru 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju bolesti koju je izazvao novi koronavirus u provinciji Hubei u Kini vanrednom zdravstvenom situacijom od međunarodnog značaja. SZO je navela da postoji visok rizik od širenja bolesti koju izaziva koronavirus 2019 (COVID-19) na druge zemlje širom svijeta.

SZO i institucije nadležne za zdravstvo u cijelom svijetu preduzimaju mjere na zaustavljanju epidemije COVID 19. Međutim, dugoročan uspjeh ne treba uzeti zdravo za gotovo. Svi segmenti našeg društva - uključujući privredu i poslodavce  -  moraju odigrati svoju ulogu ukoliko želimo da zaustavimo širenje ove bolesti.

Kako se COVID 19 širi

Kada neko ima ko ima COVID 19 kašlje ili izdiše, oslobađa kapljice zaražene tečnosti. Većina ovih kapljica pada na obližnje površine i predmete - npr. sto ili telefon. Ljudi se mogu zaraziti COVID-om 19 ako dodirnu kontaminiranu površinu ili predmet, a zatim oči, nos ili usta. Ako stoje na metar udaljenosti od osobe sa COVID-om 19, mogu se zaraziti pošto će udahnuti kapljice koje je ta osoba iskašljala ili izdahnula. Drugim riječima, COVID 19 širi se na sličan način kao gripa. Većina zaraženih COVID-om 19 ima blaže simptome i oporavlja se. Međutim, kod nekih će se javiti teži oblik bolesti koji zahtijeva bolničko liječenje. Rizik od težeg oblika bolesti raste sa godinama života: osobe starije od 40 godina osjetljivije su od mlađih osoba. Osobe sa oslabljenim imunim sistemom i osobe sa određenim stanjima, npr. dijabetesom, bolestima srca ili pluća takođe su prijemčivije na teže oblike bolesti.

U ovom dokumentu dajemo sljedeće savjete:

 1. Kako jednostavno spriječiti širenje COVID-a 19 na radnom mjestu
 2. Kako sanirati rizike od COVID-a 19 prilikom organizacije sastanaka i manifestacija
 3. Na šta obratiti pažnju na putovanju
 4. Kako pripremiti radno mjesto u slučaju da se COVID 19 pojavi u vašoj zajednici

 

1.      Kako jednostavno spriječiti širenje COVID-a 19 na radnom mjestu

 

Sljedeće mjere koje ne zahtijevaju velika sredstva doprinijeće sprečavanju infekcije na radnom mjestu, npr. prehlade, gripe ili stomačnog virusa i zaštititi klijente, saradnike i zaposlene.

Poslodavci treba sada da primijene ove mjere, čak i ako bolest  COVID 19 nije stigla u zajednicu u kojoj posluju. Mogu već sad smanjiti broj izgubljenih radnih dana zbog bolesti i zaustaviti ili usporiti širenje COVID-19 u slučaju da se javina radnom mjestu.

 • Vodite računa o čistoći i higijeni radnog mjesta.

 

o   Površine (npr. stolovi) i predmeti (npr. telefoni, tastature) moraju se redovno brisati i dezinfikovati

o   Zašto? Zato što kontaminirane površine sa kojima su zaposleni i klijenti bili u dodiru predstavljaju glavni način širenja COVID-a 19

 • Insistirati na tome da zaposleni, saradnici i klijenti redovno i detaljno peru ruke

o   Na istaknuta mjesta na radnom mjestu staviti dozatore sa sredstvom za dezinfekciju ruku Vodite računa da se dozatori redovno dopunjavaju

o   Postavite postere kojima upozoravate na pranje ruku  – obratite se instituciji nadležnoj za javno zdravlje ili pogledajte  www.WHO.int.

o   Uvedite i druge načine komunikacije, npr. smjernice za stručnjake za zdravlje i bezbjednost na radu, informacija za sastanak i informacije na intranetu o pranju ruku

o   Obezbijedite mjesto na kom zaposleni, saradnici i klijenti mogu oprati ruke sapunom i vodom

o   Zašto? Pranje ruku ubija virus na rukama i sprečava širenje COVID-a 19

 • Zalažite se za dobru respiratornu higijenu na radnom mjestu

o   Postavite postere kojima se preporučuje respiratorna higijena. Uvedite i druge mjere komunikacije, npr. smjernice za stručnjake za zdravlje i bezbjednost na radnu, informacija za sastanak i informacije na intranetu, itd.

o   Vodite računa da maske za lice1 i / ili papirni ubrusi budu dostupni na radnom mjestu za one kojima počne da curi nos ili koji počnu da kašlju na radnom mjestu, kao i korpe za higijensko odlaganje

o   Zašto? Zato što se dobrom respiratornom higijenom sprečava širenje COVID-a 19

 • Zaposlenima i saradnicima savjetujte da se provjere informacije koje domaće institucije daju o putovanju prije nego što krenu na službeni put
 • Upoznajte svoje zaposlene, saradnike i klijente da ako COVID 19 počne da se širi u vašoj zajednici, svi, čak i oni sa blagim kašljem ili niskom tjelesnom temperaturom (37,3 ili više) treba da ostanu kod kuće  Treba da ostanu kod kuće (ili rade od kuće) ako su morali da uzmu „običan“

 

 

 

1 Obične hirurške maske, a ne maske za lice N95

 

lijek, npr. paracetamol / acetaminofen, ibuprofen ili aspirin, koji može da prikrije simptome infekcije

o   Održavajte komunikaciju i promovišite ostanak kod kuće čak i u slučaju blagih simptoma COVID-a 19

o   Postavite postere sa ovom porukom na radnom mjestu.  Aktivirajte i druge kanale komunikacije koje obično koristite u svojoj organizaciji ili firmi.

o   Službe zaštite na radu, zdravstvene institucije ili drugi partneri vjerovatno su izradili promotivni materijal sa ovom porukom

o   Jasno kažite zaposlenima da će im se to vrijeme računati kao bolovanje

 

 

2.      Kako sanirati rizike od COVID-a 19 prilikom organizacije sastanaka i manifestacija

 

Zašto je potrebno da poslodavci i organizatori uzmu u obzir COVID-19?

Organizatori sastanaka i manifestacija moraju uzeti u obzir potencijalan rizik od COVID-19 iz sljedećih razloga:

 • Postoji rizik da će učesnici sastanka ili gosti na manifestaciji ne znajući donijeti virus COVID-19 na sastanak. Drugi neće biti svjesni da su izloženi COVID-19
 • Iako je COVID-19 blago oboljenje kod većine ljudi, kod nekih se može javiti teži oblik. Svakom petom oboljelom potrebno je bolničko liječenje.

 

 

Ključne stavke koje treba razmotriti radi sprečavanja ili smanjenja rizika od COVID-19 PRIJE sastanka ili manifestacije

 • Prije planiranja sastanka ili manifestacije, provjerite šta savjetuju institucije. Poštujte njihov savjet.
 • Izradite ili usaglasite plan pripravnosti za sprečavanje infekcije na sastanku ili manifestaciji.

o   Razmotrite da li je na sastanku ili manifestaciji potrebno fizičko prisustvo. Da li je sastanak moguće održati putem video-linka ili interneta?

o   Da li bi se sastanak ili manifestacija mogao održati sa manje ljudi?

o   Unaprijed obezbijedite i provjerite kanale informisanja i komunikacije sa ključnim partnerima, npr. institucijama nadležnim za javno zdravlje i zdravstvo uopšte.

o   Unaprijed naručite dovoljne količine materijala, uključujući ubruse i sredstvo za dezinfekciju ruku za sve učesnike. Obezbijedite hirurške maske za slučaj da neko ima respiratorne simptome.

o   Aktivno pratite gdje cirkuliše COVID 19. Učesnik obavijestite unaprijed da ne treba da dolaze ukoliko imaju bilo kakve simptome ili se ne osjećaju dobro.

o   Vodite računa da svi organizatori, učesnici, lica koja služe hranu i posjetioci na manifestaciji ostave svoje kontakt podatke: broj mobilnog telefona, adresu elektronske pošte i adresu hotel u kom su odsjeli. Jasno kažite da ćete te informacije dostaviti institucijama nadležnim za javno zdravlje ukoliko se posumnja da je neki učesnik zaražen, Ako ne pristanu da daju podatke, kažite im da ne mogu učestvovati na sastanku ili manifestaciji.

 • Izradite i usaglasite plan reagovanja u slučaju da se neko na sastanku ima simptome COVID-a 19 (suv kašalj, groznica, slabost). U ovom planu, potrebno je da obavezno:

o   odredite prostoriju ili prostor gdje će osoba koja se osjeća loše ili ima simptome biti izolovana na siguran način,

o   planirate kako tu osobu na siguran način prevesti do zdravstvene ustanove,

o   znate šta raditi ukoliko neku učesnik, zaposleni ili pružalac usluge bude pozitivan na COVID-19 tokom ili neposredno nakon sastanka,

o   unaprijed dogovorite plan sa zdravstvenom ustanovom sa kojom sarađujete.

 

 

TOKOM sastanka ili manifestacije

 • Obezbijedite podatke ili informaciju, po mogućnosti usmeni ili kao materijal, o COVID-u 19 i mjerama koje organizatori preduzimaju kako bi sastanak bio siguran za učesnike.

o   Izgradite povjerenje. Na primjer, kao vježbu, učesnici mogu da se pozdrave bez rukovanja.

o   Podstičite redovno pranje ruku ili upotrebu sredstva za dezinfekciju ruku tokom sastanka ili manifestacije.

o   Zamolite učesnike da kašlju ili kišu u nadlakticu ili maramicu. Obezbijedite maramice i kante za smeće sa poklopcem u koje će se maramice odlagati.

o   Obezbijedite broj zdravstvene institucije kojoj se učesnici mogu obratiti za savjet ili dati podatke.

 • U prostoriji u kojoj se sastanak održava, na vidno mjesto postavite dozatore sa sredstvom za dezinfekciju ruku.
 • Ako ima dovoljno prostora, fizički razmak između učesnika treba da bude najmanje jedan metar.
 • Otvorite prozore i vrata kad god je moguće da bi prostorija bila dobro prozračena.
 • Ako se neko ne bude osjećao dobro, pridržavajte se plana pripravnosti ili nazovite broj za hitne slučajeve.

o   Zavisno od opšte situacije i toga da li je neko od učesnika u skorije vrijeme putovao, tu osobu smjestite u odvojenu prostoriju. Dajte joj masku tako da sigurno može stići kući ili u ustanovu u kojoj će procijeniti njeno stanje.

 • Zahvalite svim učesnicima na saradnji i poštovanju pravila.

 

 

NAKON sastanka

 1. Sačuvajte kontakt podatke svih učesnika najmanje mjesec dana. To će zdravstvenim institucijama pomoći da uđu u trag ljudima koji su možda bili izloženi COVID-u 19 ukoliko se neposredno nakon sastanka razboli jedan ili više učesnika.
 2. Ako je neki učesnik na sastanku ili manifestaciji stavljen u izolaciju zbog sumnje na COVID-19, organizator treba da obavijesti sve učesnike.  Treba im savjetovati da prate simptome tokom 14 dana i dva puta dnevno mjere temperaturu.
 3. Ukoliko se javi čak i blag kašalj ili malo povišena temperatura (npr. 37,3 ili viša), treba da ostanu kod kuće u izolaciji. To znači da izbjegavaju blizak kontakt (1 metar ili manje) sa drugima, uključujući i članove porodice. Treba da se telefonom obrate svom ljekaru ili zavodu za zaštitu zdravlja i daju podatke o skorijem kretanju i simptomima.
 4. Zahvalite svim učesnicima na saradnji i poštovanju pravila.

 

3.      Na šta obratiti pažnju na putovanju

 

·        Prije putovanja

o   Vodite računa da vaša organizacija i zaposleni imaju najnovije informacije o podučjima sa širenjem COVID-19. Te informacije možete naći na adresi:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

o   Na osnovu tih informacija, vaša organizacija treba da procijeni prednosti i rizike planiranog putovanja.

o   Izbjegavajte da na put šaljete ljude koji su u većem riziku od težeg oblika oboljenja (npr. zaposlene starije životne dobi ili koji imaju određeno stanje kao što je dijabetes, bolesti srca i pluća) u područja u kojima je došlo do širenja COVID-a 19.

o   Vodite računa da kvalifikovani zdravstveni radnik informiše sve osobe koje putuju u područja sa prijavljenim slučajevima COVID-19 (npr. iz doma zdravlja ili zavoda za zaštitu zdravlja).

o   Razmotrite mogućnost da zaposlenima koji treba da putuju date sredstvo za dezinfekciju ruku u manjem pakovanju (do 1 dl). To će doprinijeti redovnom pranju ruku.

 

·        Na putu:

o   Podstičite zaposlene da redovno peru ruke i drže se na udaljenosti od najmanje 1 metar od onih koji kašlju ili kišu

o   Vodite računa da zaposlen znaju šta da rade ili kome da se obrate ako počnu da se osjećaju loše dok su na putu.

o   Vodite računa da se zaposleni pridržavaju uputstava lokalnih institucija dok su na putu. Ako, na primjer, bude rečeno da su dužni da odu na neku lokaciju, moraju da poslušaju. Vaši zaposleni dužni su da poštuju sva lokalna ograničenja putovanja, kretanja ili javnih okupljanja.

 

·        Po povratku s puta:

o   Zaposleni koji su se vratili iz područja sa širenjem COVID-19 treba da prate simptome tokom 14 dana i dva puta dnevno mjere temperaturu.

o   Ukoliko se javi čak i blag kašalj ili malo povišena temperatura (npr. 37,3 ili viša), treba da ostanu kod kuće u izolaciji. To znači da izbjegavaju blizak kontakt (1 metar ili manje) sa drugima, uključujući i članove porodice. Treba da se telefonom obrate svom ljekaru ili zavodu za zaštitu zdravlja i daju podatke o skorijem kretanju i simptomima.

 

 

4.      Kako pripremiti radno mjesto u slučaju da se COVID-19 pojavi u vašoj zajednici

 

 • Pripremite plan da biste znali kako da postupate u slučaju da se neko sa radnog mjesta razboli, a posumnja se na COVID-19.

o   U planu treba da predvidite odvajanje oboljele osobe u prostoriju ili prostor izolovan od drugih na radnom mjestu, ograničavanje broja osoba u kontaktu sa oboljelim i obraćanje lokalnoj zdravstvenoj instituciji.

o   Razmotrite kako prepoznati osobe u riziku i kako im pomoći bez stigmatizacije diskriminacije na radnom mjestu. To mogu biti osobe koje su nedavno doputovale iz područja sa prijavljenim slučajevima ili druge osobe sa stanjem koje ih izlažu većem riziku od težeg oblika bolesti (npr. osobe koje imaju dijabetes, bolest srca ili pluća ili u starijoj životnoj dobi).

o   Lokalnoj zdravstvenoj instituciji kažite da pripremate plan i zamolite da pomogne.

 • U svojoj organizaciji promovišite redovno poslovanje putem video linka. U slučaju pojave COVID-19 u vašoj zajednici, zdravstvene institucije mogu savjetovati ljudima da izbjegavaju javni prevoz ili masovna okupljanja. Rad putem video linka omogući će vam da nastavite rad i zaštitite zaposlene.
 • Izradite plan za vanredne situacije i kontinuitet poslovanja u slučaju epidemije u zajednici u kojoj poslujete.

o   Plan će vašoj organizaciji pomoći da se pripremi za mogućnost pojave COVID-a 19 na radnom mjestu ili zajednici. Taj plan može da se odnosi i na druge zdravstvene vanredne situacije.

o   Planom treba predvidjeti kako nastaviti poslovanje ako značajan broj zaposlenih, saradnika ili dobavljača ne bude mogao doći na posao, bilo zbog lokalnih ograničenja kretanja ili zato što su bolesni.

o   Upoznajte zaposlene i saradnike sa planom i vodite računa da znaju šta treba -  ili šta ne treba da rade. Naglasite ključne stavke, npr. ne dolaziti na posao u slučaju blagih simptoma ili ako su morali da uzmu „običan“ lijek (npr. paracetamol, ibuprofen) koji može da prikrije simptome.

o   Vodite računa da plan obuhvati mentalno zdravlje i socijalne posljedice slučaja COVID-19 na radnom mjestu ili u zajednici, te ponudite informacije i podršku.

o   Mala i srednja preduzeća koja nemaju zaposlene zdravstvene i socijalne radnike treba da sarađuju i izrade planove sa lokalnim zdravstvenim i socijalnim službama prije bilo kakve vanredne situacije.

o   Lokalne ili državne zdravstvene institucije mogu da vam pomognu i daju smjernice za izradu plana.

 

Ne zaboravite:

Vrijeme je da se pripremite za COVID-19. Jednostavne mjere predostrožnosti i planiranje mogu biti od velike koristi. To će vam pomoći da zaštitite svoje zaposlene i firmu.

 

 

Kako se informisati:

Najnovije informacije SZO o širenju COVID-19 možete naći na sljedećoj adresi:  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Savjeti i smjernice SZO o COVID-19  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/