Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Informacija o produženju roka za dostavljanje prijava za nagrade Evropske unije u području zdravlja za 2020. godinu

11.08.2020

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Evropska komisija produžila je rok za dostavljanje prijava za nagrade Evropske unije u području zdravlja za 2020. godinu.

Novi rok za prijave je 16. septembar 2020. godine, do 11:00 (CET).

 

U skladu s Planom rada za 2020. godinu Trećeg programa za djelovanje Evropske unije u oblasti zdravstva 2014-2020, Evropska komisija - Generalni direktorat za zdravlje i sigurnost hrane (DG SANTE) objavila je dva poziva za dostavljanje prijava za nagrade Evropske unije u području zdravlja za 2020. godinu, na sljedeće teme:

Poziv 1: Promocija vakcinacije djece starosne dobi do 18 godina

Na ovaj poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije, škole (osnovne i srednje) i predškolske ustanove.

Nagrade će biti dodijeljene za tri najbolje incijative koje budu odabrane u okviru sljedećih kategorija:

Inicijative koje su podnijele nevladine organizacije:

1. mjesto .......   50.000 EUR,

2. mjesto .......   30.000 EUR,

3. mjesto .......   20.000 EUR.

 

Inicijative koje su podnijele škole i predškolske ustanove:

1. mjesto .......   50.000 EUR,

2. mjesto .......   30.000 EUR,

3. mjesto .......   20.000 EUR.

 

 

Poziv 2: Promocija zdravog načina života kod djece starosne dobi od 6 do 18 godina

Na ovaj poziv se mogu prijaviti gradovi i škole.

Nagrade će biti dodijeljene za tri najbolje incijative koje budu odabrane u okviru sljedećih kategorija:

Inicijative koje su podnijeli gradovi:

1. mjesto .......   50.000 EUR,

2. mjesto .......   30.000 EUR,

3. mjesto .......   20.000 EUR.

Inicijativa koje su podnijele škole:

1. mjesto .......   50.000 EUR,

2. mjesto .......   30.000 EUR,

3. mjesto .......   20.000 EUR.

 

Na navedene pozive aplikanti mogu podnijeti inicijative koje su već završene (ali ne prije 1. januara 2017. godine) ili su još uvijek u toku, u trenutku objavljivanja poziva.

Prijava se podnosi putem elektronskog formulara dostupnog na linku: https://ec.europa.eu/health/award/home_en  .

Na istom linku dostupan je tekst oba poziva, pravila procedure dodjeljivanja nagrada, kriterijumi prihvatljivosti, isključenja i izbora i ostale relevantne informacije.