Grb BiH

BOSNIA AND HERZEGOVINA

Vijesti

 

ALL NEWS


SECTORS

CATEGORIES

(Not translated) Imenovana Komisija za deminiranje u Bosni i Hercegovini

08/09/2022

Send documents on email

Email sender (*):
Email recipient (*):
Comment:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 5. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 67/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici, održanoj 28.7.2022. godine, donijelo je Odluku o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini.

Za članove komisije imenovani su:

 

Mirna Pavlović - Ministarstvo civilnih poslova BiH,

 

Ognjen Zekić - Ministarstvo sigurnosti BiH i

 

Elmir Grebović - Ministarstvo odbrane BiH.

 

Odluka o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini je objavljena u Službenom glasniku  BiH broj 60/22. Članovi Komisije su imenovani na period od dvije godine. Komisija za deminiranja u Bosni i Hercegovini je 31.8.2022. godine održala konstituirajuću sjednicu i za predsjedavajuću narednih osam mjeseci izabralo Mirnu Pavlović.