Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na razgraničenju sa Republikom Srbijom

04.07.2017

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


Članovi Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine Edin Kučuković i Nevena Maletić razgovarali su u Veleposlanstvu Republike Srbije sa veleposlanikom te zemlje u BiH Stanimirom Vukićevićem.

            Predsjedatelj Državnog povjerenstva za granicu BiH Edin Kučuković upoznao je veleposlanika Srbije u BiH o aktivnostima komisije, kao i o očekivanjima u svezi s otvaranjem mogućnosti za unapređenje komunikacije između ovlaštenih predstavnika BiH i Srbije u vezi sa razgraničenjem.

            Veleposlanik Srbije Stanimir Vukićević izrazio je zahvalnost na zainteresiranosti Državnog povjerenstva za granicu BiH za konačno rješavanju pitanja razgraničenja između BiH i Srbije, te istakao da je prekogranična suradnja dvije zemlje na zavidnoj razini, kao i da postoji čvrsta opredjeljenost Vlade Srbije da se sva otvorena prekogranična pitanja sa susjednim zemljama rješavaju na principima uzajamnog uvažavanja i u dobroj vjeri između strana u postupcima razgraničenja. Istakao je da će Republika Srbija u razgovorima o razgraničenju insistirati na praktičnim rješenjima koja će podržavati najbolji interes lokalnog stanovništva u pograničnim oblastima, a o čemu je obavješten i predsjedatelj Vijeća ministara BiH  Denis Zvizdić.

            U razgovoru je iskazana zajednička želja da se nastave poslovi na razgraničenju, označavanju i utvrđivanju granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, te da se intenzivira suradnja kako bi se svi poslovi na razgraničenju između Bosne i Hercegovine i Srbije završili na najbolji mogući način, u skladu sa domaćim propisima i relevantnim odredbama međunarodnog prava i uz uvažavanje najboljeg interesa lokalnog stanovništna koje se nalazi u pograničnim područjima.