Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Tokom 2014. godine ratifikovane dvije konvencije Međunarodne organizacije rada

31.07.2015

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:


  Bosna i Hercegovina je 2014. godine ratifikovala dvije konvencije Međunarodne organizacije rada i to:

Konvenciju o kolektivnom pregovaranju, broj 154, iz 1981. godine, Međunarodne organizacije rada („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori“, broj 11/14), koja će stupiti na snagu za Bosnu i Hercegovinu 26. septembra 2015. godine.

Pristupanje Bosne i Hercegovine ovoj konvenciji ima za cilj promociju slobodnog i dobrovoljnog kolektivnog pregovaranja radi utvrđivanja uslova rada i zapošljavanja, regulisanja odnosa poslodavaca i radnika i regulisanja odnosa između poslodavaca i njihovih organizacija i radničke organizacije ili radničkih organizacija, a odnosi se na sve grane privredne djelatnosti.

Konvenciju o radnim odnosima (javne službe), broj 151, iz 1978. godine, Međunarodne organizacije rada („Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori“, broj 11/14) koja stupa na snagu 31.03.2016. godine za Bosnu i Hercegovinu.

Pristupanjem ovoj konvenciji Bosna i Hercegovina, kao punopravna članica Međunarodne organizacije rada, će iskazati punu opredjeljenost da prihvati i poštuje savremene standarde, omogućiće zaštitu prava na organizovanje javnih službenika i osiguranje potpune nezavisnosti organizacija javnih službenika od javnih organa, te stimulisati razvoj i korištenje mehanizama za pregovaranje o rokovima i uslovima zapošljavanja između zainteresovanih javnih vlasti i organizacija javnih službenika.