Sektor za zdravstvo

 

European Joint Action on Vaccination - JAV European Joint Action on Vaccination - JAV
InfAct InfAct
Jahhe Jahhe

Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
                                           Pomoćnik ministra u sektoru za zdravstvo
Draženka Malićbegović Pomoćnik ministra

033/492 523

033/492 621(fax)

drazenka.malicbegovic@mcp.gov.ba 
                                           Odsjek za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Jasna Džemić Šef odsjeka 033/492 611

 jasna.dzemic@mcp.gov.ba   
                                           Odsjek za statističko- analitičke poslove i izvještavanje
Dalibor Pejović Šef odsjeka 033 492 524 dalibor.pejovic@mcp.gov.ba