Sektor za zdravstvo

 

European Joint Action on Vaccination - JAV European Joint Action on Vaccination - JAV
InfAct InfAct
Jahhe Jahhe

Pomoćnik ministra za zdravstvo   

Jurica Arapović                                                   

033/492-523                   

jurica.arapovic@mcp.gov.ba

 

Šef Odsjeka za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Davor Peštović

033/492 522    

davor.pestovic@mcp.gov.ba

 

Šef Odsjeka za statističko- analitičke poslove i izvještavanje   

Dalibor Pejović 

033 492 611     

dalibor.pejovic@mcp.gov.ba