Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Pomoćnik ministra za nauku i kulturu
Suvad Džafić Pomoćnik ministra 033/492-552
033/492-632
suvad.dzafic@mcp.gov.ba
Šef odsjeka za kulturu
dr.sc. Amira Redžić Šef odsjeka 033/492-554,
033/492-632
amira.redzic@mcp.gov.ba
Šef odsjeka za nauku
Ammar Miraščija Šef odsjeka 033/492-597,
033/492-632
ammar.mirascija@mcp.gov.ba