Sektor za finansijsko - materijalne poslove

 

O sektoru


  1. Odsjek za finansijsko-materijalne poslove
  2. Odsjek za unutrašnju podršku i kontrolu

Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutrašnju podršku obavljaju se poslovi:

- izrade finansijskih planova i finansijskih izvještaja Ministarstva;

- operativno-finansijski poslovi nabavke roba i usluga kao i naplate i plaćanja roba i usluga za potrebe Ministarstva; 

- planiranje i nabavka opreme i potrošnog materijala;

- izrada i praćenje tendera;

- poslovi obrade, obračuna i isplate plaća i naknada zaposlenicima;

- vodi knjigovodstveno-finansijska dokumentacija i vrši njeno čuvanje;

- vrše poslovi interne revizije;

- vodi evidencija o službenim putovanjima;

- vodi evidencija o korištenju službenih vozila;

- prati finansijski dio implementacije programa posebnih namjena;

- vodi evidencija o donacijama i kontrola utroška donacija,

- vodi evidencija i staranje o osnovnim sredstavima Ministarstva; 

- kao i drugi poslovi koji su od općeg i zajedničkog interesa za Ministarstvo.

Prikaži više

Aktuelnosti iz sektora

Sektor 05- Sektor za finansijsko materijalne poslove i unutrašnju podršku

Pročitaj