Sektor za finansijsko - materijalne poslove

 

Ime i prezime pozicija telefon/fax e mail
Sektor za finansijsko materijalne poslove i unutrašnju podršku
Franjo Markota Pomoćnik ministra 033/492-549,
033/492-631
franjo.markota@mcp.gov.ba
Odsjek za finansijsko materijalne poslove
Edin Salihagić Šef odsjeka 033/492-544,
033/261-272
edin.salihagic@mcp.gov.ba
Odsjek za unutrašnju podršku i kontrolu
Ivana Trifković Šef odsjeka 033/492-546,
033/492-648
ivana.trifkovic@mcp.gov.ba