Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Visoko obrazovanje ključno za društvenu povezanost i ekonomski rast: Ministrica Dubravka Bošnjak na Konsultativnom sastanku u Banjaluci

04.12.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

                Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak prisustvovala je danas u Banja Luci Konsultativnom sastanku pod nazivom „State Peer Counselling Meeting“. Ovaj značajan događaj organizovala je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, a dio je projekta „Podrška evropskim agencijama za osiguranje kvaliteta u usklađivanju sa Evropskim standardima i smjernicama“.

                U svojem obraćanju na otvaranju sastanka, ministrica Bošnjak istakla je ključnu ulogu visokog obrazovanja, istraživačkog rada i inovacija u pružanju podrške društvenoj povezanosti, ekonomskom rastu i konkurenciji na globalnom nivou. Naglasila je da je visoko obrazovanje prepoznato kao oblast od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

                 Aktivnosti su usmjerene na primjenu Okvira kvalifikacija i Evropskog sistema prenosa bodova (ECTS), primjenu Lisabonske konvencije o priznavanju diploma u visokom obrazovanju i dodataka diplomi te osiguranje kvaliteta u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

               „Cilj nam je da se akademske kvalifikacije stečene na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, kao i periodi studiranja automatski priznaju u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja, pa i šire, tako da naši studenti, akademsko osoblje i diplomci mogu slobodno da se kreću radi učenja, predavanja, istraživanja, ali i zapošljavanja. Učinit ćemo sve da Bosna i Hercegovina bude od onih zemalja u kojima osiguranje kvaliteta funkcioniše u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja i gdje je u potpunosti uspostavljen okvir kvalifikacija“, istakla je ministrica Bošnjak.

                Ministrica Bošnjak zahvalila je Evropskoj komisiji, Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta i Evropskom registru agencija za osiguranje kvaliteta na podršci projektu.

                Uz ministricu Dubravku Bošnjak, učesnicima sastanka obratili su se predsjednik Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta (ENQA) Douglas Blackstock i direktorica Evropskom registru agencija za osiguranje kvaliteta (EQAR) Magalie Soenen, dok su u radnom dijelu učestvovali brojni predstavnici obrazovnih vlasti i akademske zajednice u BiH. Uvodna obraćanja imali su i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Enes Hašić i predsjedavajući Rektorske konferencije BiH Radoslav Gajanin.