Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Vijeće ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, podržalo saradnju Bosne i Hercegovine i Republike Bugarske u oblasti mladih i sporta

01.06.2023

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo je na današnjoj sjednici prijedlog za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva mladih i sporta Republike Bugarske.

Ciljevi Memoranduma su, prije svega, razmjena znanja, iskustva, resursa i razvijanje dugoročne saradnje između dvije zemlje u interesu razvoja sporta i drugih pitanja od interesa za mlade.

Memorandumom je predviđeno uspostavljanje saradnje trenera, stručnjaka, stručnih saradnika i istraživača u oblastima elitnog sporta, sporta za sve, sportske nauke, medicine sporta i sportskog prava. Sportskim organizacijama dvije zemlje biće olakšano organiziranje zajedničkih naučnih seminara, konferencija i istraživanja, kao i razmjena publikacija, podataka i nastavnih materijala iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja i fizičke aktivnosti.

Posebno značajna je saradnja u borbi protiv dopinga u sportu, kao i promocija i razvoj tradicionalnih sportova i igara.

Uz oblast sporta, Memorandum predviđa i saradnju mladih kroz promoviranje komunikacije između javnih ustanova i nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti omladine. Predviđeno je organiziranje programa razmjene mladih i popularizacija projekata međusobnog volontiranja.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti omladine i sporta trebalo bi da osigura međusobnu podršku dvije zemlje tokom njihovog učestvovanja u radu međunarodnih organizacija poput Berlinskog procesa, UNESCO-a, te Vijeća Evrope.