Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Vijeće Evrope razvilo Rječnik pojmova o etici i integritetu u obrazovanju

27.05.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Sekretarijat Upravnog odbora za obrazovanje Vijeća Evrope – CDEDU, dostavio je informaciju da je u okviru Platforme Vijeća Evrope o etici, transparentnosti i integritetu u obrazovanju – ETINED, razvijen Rječnik pojmova koji se odnose na etiku i integritet u obrazovanju.         

Pojmovnik je zasnovan na Preporuci CM/Rec(2022)18 o borbi protiv prevara u obrazovanju i sadrži 135 definicija koje pojašnjavaju 76 ključnih pojmova.

Cilj izrade Pojmovnika je da pruži snažnu osnovu za poticanje razumijevanja i harmoniziranje pojmova o etici i integritetu u državama članicama Vijeća Evrope.

Rječnik pojmova se oslanja i na različite preporuke Vijeća Evrope i obuhvata osnovne koncepte kao što su etika, transparentnost i integritet. Također razmatra i različita tumačenja koja bi trebala pomoći u razumijevanju pojmova u različitim obrazovnim kontekstima, naglašavajući njihove implikacije i pružajući jasna objašnjenja koja podržavaju informisane diskusije i akcije.

Pojmovnik, na engleskom jeziku, se može preuzeti na sljedećem linku 1680afbf85 (coe.int).