Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Vijeće EU je usvojilo ažuriranu preporuku o privremenom ograničenju putovanja koja nisu neophodna

26.02.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Dana 22.02.2022.godine Vijeće EU je usvojilo ažuriranu preporuku o privremenom ograničenju putovanja koja nisu neophodna, takozvana „nebitna“ putovanja u EU iz trećih zemalja, obzirom da je i dalje na snazi privremeno ograničenje  navedenih putovanja  za mnoge zemlje koje nisu članice EU. Uvedene izmjene i dopune odgovaraju  trenutnom stanju pandemije, kao i priznavanju sve većeg broja Covid certifikata  izdatih u trećim zemljama kao ekvivalenti digitalnom EU Covid certifikatu.

Nova preporuka počinje da se primjenjuje 1. marta 2022.godine. Države članice bi trebale dopustiti  nebitna putovanja   osobama koje su vakcinisane  vakcinama koje je odobrila EU ili SZO, oporavljenim osobama  i svim osobama  koje putuju iz zemlje  sa liste sigurnih zemalja. Za neke od tih putnika mogle bi se primjenjivati  dodatne mjere kao što je PCR  testiranje prije putovanja.

Dalje se navodi da bi države članice trebale ukinuti privremeno ograničenje nebitnih putovanja licima koja su se oporavila od COVID- 19 unutar  180 dana prije putovanja u EU. Za osobe vakcinisane vakcinom  koje je odobrila SZO, države članice mogu zahtjevati negativan PCR test koji se uzima  najranije 72 sata  prije polaska  i mogu primjeniti dodatne mjere  kao što su karantin ili izolacija.

Djeci starijoj  od 6 i mlađoj od 18 godina koja ispunjavaju uslove propisane za odrasle, treba dopustiti  putovanja, svoj drugoj djeci starijoj od 6 godina i mlađoj od 18 godina treba dopustiti da putuju sa negativnim PCR testom  napravljenim najranije 72 sata prije polaska.

Ažurirana preporuka ukazuje da je prikladno početi razmišljati o prelasku na pristup koji se isključivo temelji na individualnom statusu osobe . Kako bi se  trećim zemljama dalo vremena  da povećaju svoje  stope vakcinisanja , Komisija bi trebala  preispitati preporuku do 30. aprila 2022.godine  kako bi se razmotrilo ukidanje liste sigurnih zemalja.

Preporuka Vijeća EU nije pravno obavezujući instrument.