Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Usvojen prijedlog Ministarstva civilnih poslova – Nakon četiri godine imenovana Komisija za saradnju Bosne i Hercegovine s UNESCO-m

22.01.2024

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

           Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, imenovalo je danas Državnu komisiju za saradnju Bosne i Hercegovine s Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), čime je nakon četiri godine pauze ponovno uspostavljen rad tog tijela i stvoreni uslovi za realizaciju brojnih projekata koje se provode u okviru  jedne od najznačajnijih organizacija Ujedinjenih nacija.

           Članovi Državne komisije za UNESCO, njih devetnaest, imenovani su na prijedlog državnih i entitetskih ministarstava nadležnih za pitanja iz domena rada UNESCO-a, a za predsjednicu Komisije imenovana je ministrica civilnih poslova Dubravka Bošnjak.

          Državna komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m, je savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH, a zadatak joj je da razmatra sva pitanja međunarodne saradnje Bosne i Hercegovine i UNESCO-a u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja; pitanja koja se odnose na programe i projekte UNESCO-a u kojima treba da učestvuje Bosna i Hercegovina; vrši razmjenu i prikupljanje materijala radi korištenja međunarodnih iskustava i znanja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i informiranja do kojih se došlo putem aktivnosti UNESCO-a i upoznaje institucija i organizacija u zemlji sa ciljevima i aktivnostima UNESCO-a. Posebna pažnja posvećuje se očuvanju i promociji dobara pod zaštitom UNESCO-a i pripremi novih nominacija za Listu svjetske baštine UNESCO-a, Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva, Međunarodni registar Pamćenje svijeta, i drugo.

         Ministarstvo civilnih poslova koordinira aktivnosti i ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i kulture, a posebnu pažnju posvećuje saradnji s UNESCO, te je imenovanje Državne komisije od posebnog značaja sa aspekta djelovanja Ministarstva u svim oblastima iz domena rada UNESCO-a.

         Ministrica Dubravka Bošnjak, kao predsjednica Komisije, istakla je snažnu opredijeljenost ka ostvarivanju ciljeva i misije UNESCO-a i daljem razvoju dosadašnje uspješne saradnje.