Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Uspostavljen nesmetan rad Sektora za državljanstva i putne isprave

27.09.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Nakon hakerskog napada na servere institucija Bosne i Hercegovine, zbog kojih je bio otežan rad, svi radni procesi u Sektoru za državljanstva i putne isprave ponovo se odvijaju u redovnom režimu.

Sektor za državljanstva i putne isprave i u vanrednim uslovima rada rješavao je svi predmete koji su se odnosili na postupak izdavanja službenih pasoša i viza. Veze prema Agenciji za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka  su normalno funkcionisale i svi predmeti su uzimani u rad. Isto tako se postupalo i sa predmetima odricanja od državljanstva BiH. Stranke nisu vraćane, a poslovi i radni zadaci, uprkos problemima obavljani su u skladu sa propisanim rokovima. Ovo se odnosi i na predmete zaprimljene putem diplomatsko konzularnih predstavništava u inostranstvu.

Svi predmeti se rješavaju u zakonskom roku.