Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Svjetski dan zdravlja pod sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“

07.04.2021

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

Svjetski dan zdravlja se obilježava 7. aprila svake godine, počev od 1950. godine, pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije. Ovaj dan je svake godine posvećen određenoj zdravstvenoj temi, a cilj je podizanje svijesti građana o tome što svaki pojedinac i društvo u cjelini mogu učiniti za boje zdravlje tokom cijele godine.

 

                Ovogodišnja tema Svjetskog dana zdravlja, sa sloganom „Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta“, ukazuje na neravnopravnost u svijetu.

 

                Pandemija COVID-19 dodatno je istaknula činjenicu da neki ljudi mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih, zahvaljujući uvjetima u kojima se rađaju, rastu, žive i rade. Širom svijeta postoje oni koji imaju lošije uvjete stanovanja i lošije mogućnosti za obrazovanje, manje mogućnosti zaposlenja, veću spolnu nejednakost i imaju mali ili nikakav pristup sigurnom okruženju, čistoj vodi i vazduhu, sigurnoj hrani i zdravstvenim uslugama. Sve to uzrokuje bolesti koje je moguće izbjeći, te šteti društvu u cjelini.

 

                Tokom aktuelne COVID-19 pandemije do izražaja su došle postojeće nejednakosti u zdravlju, kako na globalnom nivou, tako i na nacionalnim i lokalnim nivoima. One se očituju od uvjeta života pojedinaca ili populacijskih skupina i s time povezanih (ne)mogućnosti kvalitetnog provođenja epidemioloških mjera i zaštite od infekcije, do distribucije vakcina. Pravo na zdravlje, odnosno pravo na neophodne vakcine ima izuzetnu važnost i trebalo bi, u duhu svih konvencija koje se na isto odnose, biti proglašeno globalnim javnim dobrom.

 

                Jačanje i ulaganje u obrazovanje zdravstvenih profesionalaca iz područja zdravstvene zaštite, sanitarnog inženjerstva, laboratorijskih tehnologija, radioloških tehnologija, fizikalne terapije, babinstva i nutricionizma predstavlja temelj za uspješno funkcioniranje zdravstvenog sistema, očuvanje i poboljšanje zdravlja pojedinca, društvene zajednice i poboljšanje uvjeta životne sredine.

                Važno je osigurati da zajednice budu na prvom mjestu u procesima odlučivanja, te težiti ostvarenju cilja da svi imaju uvjete za život i rad koji pogoduju dobrom zdravlju.