Vijesti

 

SVE VIJESTI


SEKTORI

KATEGORIJE

Sektor za državljanstvo i putne isprave redovno obavlja sve poslove i radne zadatke iz svoje nadležnosti

21.06.2022

Pošalji dokument na e-mail

E-mail pošiljaoca (*):
E-mail primaoca (*):
Komentar:

S poboljšanjem epidemiološke situacije, građani se slobodnije kreću i obraćaju nadležnim organima radi regulisanja određenih pitanja iz njihove nadležnosti. Veliki broj poslova i dalje se obavlja putem punomoćnika. Nakon početka primjene mjera suzbijanja nadripisarstva, osjetno se povećao broj predmeta u kojima su punomoćnici advokati. To opet za rezultat ima kvalitetniju pripremu predmeta i viši nivo kvaliteta i brže rješavanje predmeta u nadležnosti Sektora.

Do daljnjeg su u primjeni posebne mjere zaštite od pandemije virusa Covid 19. Zaposleni u Sektoru i stranke su se disciplinovano pridržavali zaštitnih mjera.

            Telefonska i komunikacija putem elektronske pošte sa strankama je uobičajeno intenzivna.